Artikler

1-Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Linda Hauge og Inger Cathrine Kann Sammendrag Alders- og kjønnssammensetningen blant de som er sysselsatte endres over tid. Sid…

1-Flere yrkeshemmede kommer i jobb

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Tormod Reiersen og Torbjørn Årethun Sammendrag Det var en sterk økning i antall yrkeshemmede fra 1999 til 2005. Økningen hadde …

2-Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Linda Hauge og Inger Cathrine Kann Sammendrag Alders- og kjønnssammensetningen blant de som er sysselsatte endres over tid. Sid…

2-Flere yrkeshemmede kommer i jobb

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Tormod Reiersen og Torbjørn Årethun Sammendrag Det var en sterk økning i antall yrkeshemmede fra 1999 til 2005. Økningen hadde …

3-Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Linda Hauge og Inger Cathrine Kann Sammendrag Alders- og kjønnssammensetningen blant de som er sysselsatte endres over tid. Sid…

3-Flere yrkeshemmede kommer i jobb

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Tormod Reiersen og Torbjørn Årethun Sammendrag Det var en sterk økning i antall yrkeshemmede fra 1999 til 2005. Økningen hadde …

4-Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Linda Hauge og Inger Cathrine Kann Sammendrag Alders- og kjønnssammensetningen blant de som er sysselsatte endres over tid. Sid…

4-Flere yrkeshemmede kommer i jobb

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Tormod Reiersen og Torbjørn Årethun Sammendrag Det var en sterk økning i antall yrkeshemmede fra 1999 til 2005. Økningen hadde …