Overordnete utviklingstrekk

Stadig færre på trygd?

Helserelaterte ytelser Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Livsoppholdsytelse Dagpenger Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Over tid er det store end…

Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

Utenforskap Trygdeytelser Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Det er mye oppmerksomhet og bekymring knyttet til hvor mange i yrkesaktiv alder som st…