Tema A

1-Utviklingen på arbeidsmarkedet

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Sammendrag Arbeidsmarkedet strammes nå til. Sysselsettingsveksten i 2006 var den sterkeste på tjue år, og arbeidsledigheten er på …

2-Utviklingen på arbeidsmarkedet

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Sammendrag Arbeidsmarkedet strammes nå til. Sysselsettingsveksten i 2006 var den sterkeste på tjue år, og arbeidsledigheten er på …

3-Utviklingen på arbeidsmarkedet

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Sammendrag Arbeidsmarkedet strammes nå til. Sysselsettingsveksten i 2006 var den sterkeste på tjue år, og arbeidsledigheten er på …

4-Utviklingen på arbeidsmarkedet

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Sammendrag Arbeidsmarkedet strammes nå til. Sysselsettingsveksten i 2006 var den sterkeste på tjue år, og arbeidsledigheten er på …