Tema C

1-Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Marit Thoresen Sammendrag For å understøtte den høye etterspørselen etter arbeidskraft må NAV ha god kunnskap om det lokale arb…

2-Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Marit Thoresen Sammendrag For å understøtte den høye etterspørselen etter arbeidskraft må NAV ha god kunnskap om det lokale arb…

3-Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Marit Thoresen Sammendrag For å understøtte den høye etterspørselen etter arbeidskraft må NAV ha god kunnskap om det lokale arb…

4-Rekrutteringsbistand til arbeidsgivere

Nøkkelord Nøkkelord Nøkkelord Av Marit Thoresen Sammendrag For å understøtte den høye etterspørselen etter arbeidskraft må NAV ha god kunnskap om det lokale arb…