Lone Dahlin Arntsen

Rådgiver
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Statistikkseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost lone.dahlin.arntsen@nav.no
Forskningsinteresse: Familie, kjønn, kontantstøtte, foreldrepenger, barnetrygd og barnebidrag
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Lima, Ivar, Lone Arntsen og Loyd Rudlende. Har innføringen av botidskrav for kontantstøtte medført økt sysselsetting? (link kommer) Arbeid og velferd 1/2020

Arntsen Lone, Ivar Lima og Loyd Rudlende. Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den?Arbeid og velferd 3/2019