Torunn Bragstad

Forsker
Cand. oecon, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 41361810
Epost Torunn.Bragstad@nav.no
Forskningsinteresse: uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og ungdom
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo 

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Bragstad, Torunn. Vekst i uføretrygding blant unge Arbeid og velferd 2/2018

Bragstad, Torunn. Arbeidsavklaringspenger - om aktivitet i ytelsesforløpet NAV-rapport 2/2017

Bragstad, Torunn og Sørbø Johannes. Deltakelse i arbeidsrettede tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne Arbeid og velferd 1/2015

Bragstad, Torunn og Hauge Linda. Geografiske variasjonar i uførepensjon Arbeid og velferd 2/2007