Espen Steinung Dahl

Seniorrådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 906 74 158
Epost Espen.steinung.dahl@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sosialhjelpsmottakere, arbeidssøkere, stønadsområder, pensjons- og familieområdet og trygdeordninger
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

2019

Dahl, Espen Steinung og Ole Christian Lien. «NAV-ytelsene frem mot 2060. En oppdatering.» NAV-notat nr. 2, 2019

2018

Dahl, Espen Steinung og Ivar Lima. «NAV-kontorenes erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.» Arbeid og velferd nr. 4, 2018

2018

Dahl, Espen Steinung og Toril Berge Flatabø. «NAV-ytelsene frem mot 2060» NAV-rapport nr. 1, 2018

2017

Dahl, Espen Steinung og Ivar Lima. «Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: Gjør kommunene det som virker». Arbeid og velferd nr. 2, 2017

2016

Dahl, Espen Steinung og Ivar Lima. «Krav om å stå opp om morra`n: virker det?» Arbeid og velferd nr. 3, 2016

2015

Dahl, Espen Steinung. «Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år», Arbeid og velferd nr. 2, 2015

2015

Dahl, Espen Steinung og Jostein Ellingsen. «Økt eksport av kontantstøtte», Arbeid og velferd nr. 1, 2015

2014

Dahl, Espen Steinung «Fleire foreldre i arbeid etter endringane i kontantstøtteordninga», Arbeid og velferd nr. 1, 2014

2013

Dahl, Espen Steinung og Anders M. Galaasen. «Ja, takk – begge deler? En spørreundersøkelse om arbeid og pensjon», NAV-rapport nr. 4, 2013

2013

Dahl, Espen Steinung og Anders M. Galaasen. «I pose og sekk? Hvorfor har så mange valgt å kombinere jobb og pensjon?», Arbeid og velferd nr. 3, 2013

2013

Dahl, Espen Steinung og Ole Christian Lien. «Pensjonsreformen – flere eldre i arbeid», Arbeid og Velferd nr. 1, 2013

2011

Dahl, Espen Steinung og Ole Christian Lien. «Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen», Arbeid og Velferd nr. 4, 2011

2010

Dahl, Espen Halland. «Fordelingseffekter av pensjonsreformen», Arbeid og Velferd nr. 2, 2010

2010

Dahl, Espen Halland, Jostein Ellingsen og Tor Iversen. «Markedsforholdenes betydning for fastlegenes henvisninger til radiologiske undersøkelser», Samfunnsøkonomen nr. 1, 2010. Samfunnsøkonomenes forening.

2009

Dahl, Espen Halland. «Hvem har tjent på besteårsregelen?», Arbeid og Velferd nr. 2, 2009

2008

Dahl, Espen Halland. «Økning i minstepensjonen - hva er konsekvensene for alderspensjonistene?», Arbeid og Velferd nr. 4, 2008

2008

Dahl, Espen Halland, Jostein Ellingsen og Tor Iversen. «Fastlegers henvisningspraksis til radiologiske undersøkelser», Arbeid og Velferd nr. 4, 2008

2007

Dahl, Espen Halland og Jostein Ellingsen. «Økt bruk av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser», Arbeid og Velferd nr. 2, 2007

2007

Dahl, Espen Halland og Jostein Ellingsen. «Analyse av utviklingen i statens utgifter til medisinske laboratorie- og radiologiundersøkelser - en oppfølgingsanalyse», NAV-rapport nr. 2, 2007