Jorunn Furuberg

Seniorrådgiver
Cand. polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 4135 7817
Epost jorunn.furuberg@nav.no
Forskningsinteresse: Fattigdom og levekår, utenforskap og arbeidsledighet
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Furuberg, Jorunn. 674 000 tapte årsverk i 2018 Arbeid og velferd 3 /2019

Furuberg, Jorunn, Tommy Grav, Ivar Andreas Åsland Lima og Elisabeth Munch-Ellingsen. Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2018. Nav rapport 3/2018

Lima, Ivar Andreas Åsland og Jorunn Furuberg. Hvem starter i Kvalifiseringsprogrammet og kommer de i arbeid?Arbeid og velferd 3/2018

Langeland, Stein, Jorunn Furuberg og Ivar Åsland Lima. Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2017. Nav rapport 4/2017

Furuberg, Jorunn. 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV-notat nr.2-2017 

Furuberg, Jorunn og Åshild Male Kalstø. Hvem går ut dagpengeperioden? Arbeid og velferd 1 /2017

Langeland, Stein, Therese Dokken, Jorunn Furuberg og Ivar Åsland Lima. Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2016. Nav rapport 4/2016

Furuberg, Jorunn. Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040 Arbeid og velferd 3 /2016

Furuberg, Jorunn og Kari- Mette Ørbog. Arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren

Arbeid og velferd 1/2016

Furuberg, Jorunn og Kari- Mette Ørbog. Arbeidsledige innvandrere i 2014 Arbeid og velferd 3 /2015

Furuberg, Jorunn. 656 000 tapte årsverk i 2014 NAV-notat nr.2-2015 

Furuberg, Jorunn. Arbeidsmarknaden i 2014. Arbeid og velferd 1/2015.

Furuberg, Jorunn. Kva for inntektskjelder har dei arbeidslause? Arbeid og velferd 2/2014

Furuberg, Jorunn. 657 000 tapte årsverk i 2012. Arbeid og Velferd 2/2013

Furuberg, Jorunn og Sigrid Myklebø. Unges tilknytning til Arbeidslivet. Nav rapport 3/2013

Furuberg, Jorunn. 662 000 tapte årsverk i 2011. Arbeid og Velferd 2/2012

Furuberg, Jorunn. Unge som blir arbeidslause . Arbeid og Velferd 1/2012