Malin Charlotte Engel Jensen

Rådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 40613825
Epost malin.engel.jensen@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarkedet, tidsserieøkonometri, kortsiktige prognoser, nowcasting, stordata, arbeidsledighet og indikatorer for konjunktursyklusen
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

2019

Jensen, Malin (2019). In Search of the Present - An indicator comparison: Nowcasting quarterly GDP using Google search data and monthly accounts of GDP. Masteroppgave

2019 

Jensen, Malin(2019). Arbeidsmarkedet nå – November 2019. NAV-notat  

2019 

Gjerde, Audun; Jensen, Malin E.; Vidal-Gil, Eugenia (2019). Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose. Arbeid og Velferd nr. 4, 2019 

2020

Jensen, Malin (2020).