Jon Petter Nossen

Seniorrådgive
Cand. polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost Jon.Petter.Nossen@nav.no 
Forskningsinteresse: Sykefravær, sykmelding, gradering, uføretrygd og arbeidsmarkedstiltak
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Nossen, Jon Petter. Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata? Arbeid og velferd 4/2019

Lysø, Nina og Jon Petter Nossen. Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding. Arbeid og velferd 1/2019

Nossen, Jon Petter og Nina Lysø. Gradert sykmelding – økt gradering, stabil varighet. Arbeid og velferd 2/2018

Brage, Søren og Jon Petter Nossen. Sykefravær på grunn av psykiske lidelser – utviklingen siden 2003. Arbeid og velferd 2/2017

Nossen, Jon Petter. Sykepenger etter fylte 62 år: Konsekvenser av pensjonsreformen. Arbeid og velferd 2/2017

Nossen, Jon Petter og Ingunn Helde. Sykepenger ved svangerskapsrelatert sykefravær . NAV-notat 3/2016

Nossen, Jon Petter og Søren Brage. Forløpsanalyse av sykefravær: Når blir folk friskmeldt? Arbeid og velferd 3/2016

Helde, Ingunn og Jon Petter Nossen. Sykefravær blant gravide 2001–2014. Arbeid og velferd 1/2016

Nossen, Jon Petter og Søren Brage. Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger – hvordan påvirkes sykefraværet? Arbeid og velferd 3/2015

Nossen, Jon Petter og Johannes Sørbø. «Friskmelding til arbeidsformidling» – en ordning som bør benyttes oftere? Arbeid og velferd 2/2015

Helde, Ingunn og Jon Petter Nossen. Sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom – hvem benytter refusjonsordningen? Arbeid og velferd 3/2014

Nossen, Jon Petter. Utviklingen i sykefraværet: Betydningen av arbeidsmarkedet, gradering og regelendringer. Arbeid og velferd 2/2014

Nossen, Jon Petter og Søren Brage. Effekt av gradert sykmelding – betydningen av metodevalg. Arbeid og velferd 3/2013

Brage, Søren, Jon Petter Nossen og Ola Thune. Flere blir sykmeldt for symptomer og plager. Arbeid og velferd 2/2013

Brage, Søren, Inger Cathrine Kann og Jon Petter Nossen. Gradert sykmelding . NAV-rapport 2/2013