Magne Sortland

Rådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen.
Tilhørighet: Budsjettseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 92833036
Epost magne.sortland@nav.no
Forskningsinteresse: Dagpenger og kontantstøtte
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo 

Kronologisk publikasjonsliste (med link)

Sortland, Magne. Redusert sysselsetting blant småbarnsforeldre etter økt kontantstøttesats. Arbeid og velferd 4/2019