Jun Yin

Forsker
Doktorgrad i helseøkonomi, Universitetet i Oslo 
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 46064180
Epost Jun.Yin@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sykefravær, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledige, sykehusets ressursbruk og innvandrer
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

 1. J. Yin, T. Dokken, and I. C. Kann, “Hvem går hvor, og når,” Søkelys På Arb., vol. 36, no. 04, pp. 214–230, 2019.

 2. C. Kann, T. Dokken, and J. Yin, “Arbeidsledige innvandrere – hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå?,” Arb. Og Velferd, vol. 4, pp. 25–44, 2019.

 3. C. Kann, T. Dokken, J. Sørbø, and Y. Jun, “Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige,” Arb. Og Velferd, vol. 1, pp. 83–105, 2018.

 4. P. Kristoffersen, N. Lysø, and J. Yin, “Forsøk med dialogmøte 2 i Akershus,” Arb. Og Velferd, vol. 1, 2017.

 5. J. Yin, F. A. Dahl, T. P. Hagen, and H. Lurås, “The influence of changes in activity-based financing on hospital readmissions for the elderly,” Nord. J. Health Econ., vol. 4, no. 2, pp. 72–81, Aug. 2016.

 6. C. Kann, Y. Jun, and P. Kristoffersen, “Arbeidsavklaringspenger - utviklingen i hvem som kommer inn,” Arb. Og Velferd, vol. 2, pp. 63–76, 2016.

 7. C. Kann, Y. Jun, and P. Kristoffersen, “Fra arbeidsavklaringspenger til arbeid,” Arb. Og Velferd, vol. 2, pp. 77–92, 2016.

 8. S. Lande, Y. Jun, and J. Sørbø, “Håndheving av aktivitetskrav gir færre ledige i Hedmark,” Arb. Og Velferd, vol. 1, pp. 63–78, 2016.

 9. Y. Jun, “Activity-based financing, primary care capacity, and hospital use among the elderly in Norway,” University of Oslo: Institute of Health and Society, Oslo, 2015.

 10. J. Yin, L. Hilde, T. P. Hagen, and F. A. Dahl, “The effect of activity-based financing on hospital length of stay for elderly patients suffering from heart diseases in Norway,” BMC Health Serv. Res., vol. 13, p. 172, 2013.

 11. Y. Jun, “The Economic Assimilation of South Asian Immigrants in Norway,” Culcom, Osloforkning og Frischsenteret, University of Oslo: Institute of Economics, Oslo, 2009.