Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et fagtidsskrift som utgis tre ganger i året av Kunnskapsavdelingen i NAV

Arbeid og velferd er et digitalt fagtidsskrift som utgis av Kunnskapsstaben i NAV. Det inneholder analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar for. Dette gjelder blant annet sykefravær, nedsatt arbeidsevne, alders- og uførepensjon, foreldrepermisjon og sosiale tjenester.

NAV-rapportserie

Rapportene som publiseres i serien NAV-rapporter er temaorienterte analyser, utredninger og undersøkelser utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

CV

Espen Steinung Dahl

Seniorrådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 906 74 158
Epost Espen.steinung.dahl@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sosialhjelpsmottakere, arbeidssøkere, stønadsområder, pensjons- og familieområdet og trygdeordninger
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Jorunn Furuberg

Seniorrådgiver
Cand. polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 4135 7817
Epost jorunn.furuberg@nav.no
Forskningsinteresse: Fattigdom og levekår, utenforskap og arbeidsledighet
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Audun Gjerde

Rådgiver
Utdanning Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Lund.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost Audun.Gjerde@nav.no
Forskningsinteresse: Bedriftsundersøkelsen og arbeidsmarkedsområdet.
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Malin Charlotte Engel Jensen

Rådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 40613825
Eost malin.engel.jensen@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarkedet, tidsserieøkonometri, kortsiktige prognoser, nowcasting, stordata, arbeidsledighet og indikatorer for konjunktursyklusen
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Inger Cathrine Kann

Forsker
Doktorgrad i helseøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 98866113
Epost inger.cathrine.kann@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledige, trygdeordninger og fastlege
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Ivar Lima

Seniorrådgiver
Hovedfag i sosiologi og mellomfag i filosofi, Universitetet i Bergen.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 99167246
Epost Ivar.andreas.asland.lima@nav.no
Forskningsinteresse: effektstudier, sosialhjelp, sykepenger og familieytelsene.
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Magne Sortland

Rådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen.
Tilhørighet: Budsjettseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 92833036
Epost magne.sortland@nav.no
Forskningsinteresse: Dagpenger og kontantstøtte
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo 

Kronologisk publikasjonsliste

Heidi Nicolaisen

Fungerende seksjonsleder
Doktorgrad i Sosiologi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 916 49 805 
Epost Heidi.Nicolaisen@nav.no 
Forskningsinteresse: Arbeidsmarked, arbeidsinkludering, sosialpolitikk og praksis i førstelinjen, organisasjon, familie, unge, kompetanse og utdanning 
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Jon Petter Nossen

Seniorrådgive
Cand. polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost Jon.Petter.Nossen@nav.no 
Forskningsinteresse: Sykefravær, sykmelding, gradering, uføretrygd og arbeidsmarkedstiltak
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Torunn Bragstad

Forsker
Cand. oecon, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 41361810
Epost Torunn.Bragstad@nav.no
Forskningsinteresse: uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og ungdom
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo 

Kronologisk publikasjonsliste

Jun Yin

Forsker
Doktorgrad i helseøkonomi, Universitetet i Oslo 
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil + 47 46064180
Epost Jun.Yin@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sykefravær, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledige, sykehusets ressursbruk og innvandrer
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Vidal-Gil Eugenia

Seniorrådgiver
Cand. Oecon, Univertsitetet i Oslo, Master i samfunnsøkonomi, Universidad de Valencia (Spania).
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost Eugenia.Vidal-Gil@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarked, arbeidsledighet, konjunkturovervåking, makroøkonomiske prognoser, tidsserieanalyse
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste

Lone Dahlin Arntsen

Rådgiver
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Statistikkseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost lone.dahlin.arntsen@nav.no
Forskningsinteresse: Familie, kjønn, kontantstøtte, foreldrepenger, barnetrygd og barnebidrag
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste