Familie og barn
Last ned

Økt eksport av kontantstøtte

Av Espen Steinung Dahl og Jostein Ellingsen

Sammendrag

Eksport av kontantstøtte har økt i takt med arbeidsinnvandringen de siste ti årene. Eksport betyr at kontantstøtte utbetales for barn som ikke bor i Norge. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet deres er bosatt i et annet EØS-land. I 2014 hadde 70 prosent av alle eksportmottakerne polsk statsborgerskap.

I 2014 var det i gjennomsnitt rundt 900 personer per måned som fikk eksportert kontantstøtte. Det utgjør om lag 4 prosent av alle kontantstøttemottakere. Dette er en økning fra 0,2 prosent i 2004, som var det første året eksport av ytelsen var mulig.

En full periode med kontantstøtte vil med dagens satser gi en skattefri utbetaling på 66 000 kroner. Dette utgjør rundt 13 prosent av en gjennomsnittlig årslønn i Norge, mot nærmere 80 prosent av en årslønn i Polen. Muligheten til å eksportere kontantstøtte kan i et slikt perspektiv være en tilleggsfaktor som gjør det mer økonomisk attraktivt for EØS-borgere fra lavkostland, med barn i kontantstøttealder, å jobbe i Norge. Hvor viktig denne faktoren er, i forhold til andre faktorer som påvirker arbeidsinnvandringen, kan imidlertid ikke våre analyser gi svar på.

Det er samtidig viktig å bemerke at selv om vi observerer en økning i andelen av kontantstøtten som eksporteres, utgjør den fortsatt en svært liten del av de totale trygdeutgiftene og en liten del av ytelsene som eksporteres.