Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne
Last ned

Personer som avsluttet arbeidsrettede tiltak i 2013. Hvor var de etter seks måneder?

Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune

Sammendrag

NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for å hjelpe folk i jobb. Denne artikkelen presenterer ny statistikk over personer som har avsluttet et arbeidsrettet tiltak og hva som er deres status etter seks måneder. I statistikken skiller vi mellom de som var arbeidssøkere og de som var registrert med nedsatt arbeidsevne da de deltok i tiltaket.

Arbeidssøkerne generelt står nærmere arbeidsmarkedet enn personer med nedsatt arbeidsevne og ikke uventet finner vi at arbeidssøkere som avsluttet et arbeidsrettet tiltak i 2013 i større grad er i jobb seks måneder etterpå, enn personer med nedsatt arbeidsevne.

Blant arbeidssøkerne kom det flest i jobb av de som hadde deltatt på tiltakene tidsbegrenset lønnstilskudd og tiltaket oppfølging. Blant personer med nedsatt arbeidsevne kom det flest i jobb av de som hadde deltatt på tidsbegrenset lønnstilskudd og fått støtte til ordinær utdanning. Dette er arbeidsrettede tiltak som kan forventes å gi en relativt høy overgang til jobb.

En viktig begrensning med statistikken er at den ikke sier noe om effekten av tiltakene. Vi har ikke muligheten til å kontrollere for om det er deltakelse i et bestemt tiltak som påvirker overgangen til jobb, eller om det er andre forhold. Andre forhold kan for eksempel være konjunktursvingninger på arbeidsmarkedet og at det er ulike personer som selekteres inn til ulike tiltak.