Jorunn Furuberg

Seniorrådgiver
Cand. polit i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: + 47 4135 7817
Epost: jorunn.furuberg@nav.no
Forskningsinteresse: Fattigdom og levekår, utenforskap, arbeidsledighet
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link): 

Furuberg, Jorunn og Ola Thune (2022). «Koronakrisa førte til stor auke i tapte årsverk i 2020». Arbeid og velferd, 1/2022.

Furuberg, Jorunn (2021) «Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei?». Arbeid og velferd, 2/2021.

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.

Lima, Ivar Andreas Åsland,  Espen Steinung Dahl, Jorunn Furuberg og Elisabeth Munch-Ellingsen (2020) « Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2020. ». NAV-rapport nr.4, 2020.

Furuberg, Jorunn (2019) «674 000 tapte årsverk i 2018». Arbeid og velferd, 3/2019. 

Furuberg, Jorunn, Tommy Grav, Ivar Andreas Åsland Lima og Elisabeth Munch-Ellingsen (2018) «Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2018.». NAV-rapport nr.3, 2018.

Lima, Ivar Andreas Åsland og Jorunn Furuberg (2018) «Hvem starter i Kvalifiseringsprogrammet og kommer de i arbeid? ». Arbeid og velferd, 3/2018.

Langeland, Stein, Jorunn Furuberg og Ivar Åsland Lima (2017) «Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2017.» NAV-rapport nr.4, 2017. 

Furuberg, Jorunn (2017) «687 000 tapte årsverk i 2016» NAV-notat nr.2, 2017.

Furuberg, Jorunn og Åshild Male Kalstø (2017) «Hvem går ut dagpengeperioden? ». Arbeid og velferd, 2/2017. 

Langeland, Stein, Therese Dokken, Jorunn Furuberg og Ivar Åsland Lima (2016) «Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2016. » NAV-rapport nr.4, 2016. 

Furuberg, Jorunn (2016) «Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040» Arbeid og velferd, 3/2016.

Furuberg, Jorunn og Kari- Mette Ørbog (2016) «Arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren» Arbeid og velferd, 1/2016.

Furuberg, Jorunn og Kari- Mette Ørbog (2015) «Arbeidsledige innvandrere i 2014». Arbeid og velferd, 3/2015. 

Furuberg, Jorunn (2015) «656 000 tapte årsverk i 2014». NAV-notat nr.2, 2015. 

Furuberg, Jorunn (2015) «Arbeidsmarknaden i 2014». Arbeid og velferd, 1/2015. 

Furuberg, Jorunn (2014) «Kva for inntektskjelder har dei arbeidslause?». Arbeid og velferd, 2/2014.

Furuberg, Jorunn (2013) «657 000 tapte årsverk i 2012». Arbeid og Velferd, 2/2013.

Furuberg, Jorunn og Sigrid Myklebø (2013) «Unges tilknytning til Arbeidslivet». NAV-rapport nr.3, 2013. 

Furuberg, Jorunn (2012) «662 000 tapte årsverk i 2011». Arbeid og Velferd, 2/2012.

Furuberg, Jorunn (2012) «Unge som blir arbeidslause». Arbeid og Velferd, 1/2012.