Audun Gjerde

Rådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Lund
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 97420485 
Epost: Audun.Gjerde@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarked, prognoser, arbeidsmarkedstiltak
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Vidal-Gil, Eugenia og Audun Gjerde (2020) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose.» Arbeid og velferd, 3/2020. 

Gjerde, Audun (2020) «NAVs bedriftsundersøkelse 2020. Nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft.» NAV-rapport 2/2020. 

Gjerde, Audun, Malin Engel Jensen og Johannes Sørbø (2020) «Den store nedstengningen. Arbeidsmarkedet gjennom koronakrisen og scenarier for utviklingen fremoverArbeid og velferd, 2/2020. 

Vidal-Gil, Eugenia, Audun Gjerde og Malin Engel Jensen (2020) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose.» Arbeid og velferd, 1/2020. 

Vidal-Gil, Eugenia, Audun Gjerde og Malin Engel Jensen (2019) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose.» Arbeid og velferd, 4/2019.