Audun Gjerde

Rådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Lund
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 97420485 
Epost: Audun.Gjerde@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarked, prognoser, arbeidsmarkedstiltak
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun og Johannes Sørbø (2021). «Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid». Arbeid og velferd, 3/2021.

Nossen, Jon Petter, Audun Gjerde og Thomas Lorentzen (2021) «Unge som søker arbeidsrettet bistand fra NAV – hvor går veien videre?». Arbeid og velferd, 3/2021.

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 3/2021.

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 2/2021.

Gjerde, Audun (2021) «NAVs bedriftsundersøkelse 2021 - Nedbemanning og lavere mangel på arbeidskraft under koronakrisen». Arbeid og velferd, 2/2021. 

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 1/2021.

Nossen, Jon Petter, Audun Gjerde, Åshild Male Kalstø og Thomas Lorentzen (2021) «Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak». Arbeid og velferd, 1/2021.

Gjerde, Audun og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Arbeidsmarkedet» i NAV (2021) «NAVs omverdensanalyse», NAV-rapport nr. 1, 2021.

Vidal-Gil, Eugenia og Audun Gjerde (2020) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose.» Arbeid og velferd, 3/2020. 

Gjerde, Audun (2020) «NAVs bedriftsundersøkelse 2020. Nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft.» NAV-rapport 2/2020. 

Gjerde, Audun, Malin Engel Jensen og Johannes Sørbø (2020) «Den store nedstengningen. Arbeidsmarkedet gjennom koronakrisen og scenarier for utviklingen fremoverArbeid og velferd, 2/2020. 

Vidal-Gil, Eugenia, Audun Gjerde og Malin Engel Jensen (2020) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose.» Arbeid og velferd, 1/2020. 

Vidal-Gil, Eugenia, Audun Gjerde og Malin Engel Jensen (2019) «Utviklingen på arbeidsmarkedet: NAVs arbeidsmarkedsprognose.» Arbeid og velferd, 4/2019.