Andreas Myhre

Seniorrådgiver
PhD i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo (avhandling forsvares vår 2021)
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 91631981
Epost: andreas.myhre@nav.no
Forskningsinteresse: Nedsatt arbeidsevne, arbeid, effektevaluering, metode
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):