Andreas Myhre

Seniorrådgiver
PhD i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo (avhandling forsvares vår 2021)
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 91631981
Epost: andreas.myhre@nav.no
Forskningsinteresse: Nedsatt arbeidsevne, arbeid, effektevaluering, metode
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):

Myhre, Andreas og Inger Cathrine Kann (2022). «Kortere makstid på AAP ga flere i arbeid og raskere uføretrygd». Arbeid og velferd, 2/2022.

Myhre, Andreas og Ivar Lima (2022). «Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykemeldte da NAV begynte å spørre om behov». Arbeid og velferd, 2/2022.

Lamøy, Eirik og Andreas Myhre (2021) «Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd». Arbeid og velferd, 2/2021.

Myhre, Andreas (2021). «Hvordan påvirker en kortere varighetsbegrensning på AAP avklaring til arbeid og uføretrygd?». Arbeid og velferd, 1/2021.

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.