Ragnhild Ekelund

Rådgiver
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 91132018
Epost ragnhild.christina.ekelund@nav.no
Forskningsinteresse: Oppfølging, unge, arbeidsavklaringspenger
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):