Mia Danielsen

Seniorrådgiver
PhD i samfunnsøkonomi, NTNU
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost: mia.sohlman@nav.no
Forskningsinteresse: Utdanning som tiltak, arbeidsmarkedstiltak
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo 

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):

Danielsen, Mia Wallgren og Johannes Sørbø (2021). «Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under pandemien?». Arbeid og velferd, 3/2021.

Sohlman, Mia og Inger Cathrine Kann (2021) «Færre får opplæringstiltak, men mer til prioriterte grupper av arbeidssøkere og mer formell kompetanse». Arbeid og velferd, 2/2021. 

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.

Sohlman, Mia (2021) «Supply and demand in the market for higher education». Doktoravhandling. Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.