Kutt i barnetillegg rammet uføre med lavest inntekt hardest

Nye regler for barnetillegg til uføre innført i 2016 førte først og fremst til at uføre med lav inntekt og mange barn fikk mindre å rutte med, viser ny analyse fra NAV.

Endringen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 og argumentet for å innføre det var at uføretrygdede som hadde barn ikke skulle ha mer i uføretrygd enn de tjente da de var i jobb. Den nye regelen skulle sikre at uføretrygd og barnetillegg maksimalt kunne utgjøre 95 prosent av tidligere inntekt.

Flere av opposisjonspartiene argumenterte mot endringen og mente den var usosial. Etter budsjettforhandlinger mellom SV, Ap og Sp høsten 2021 ble regelendringen i 2016 reversert, og fra juli 2022 ble taket opphevet.

NAV har gjort en analyse av hvilke konsekvenser regelendringen fikk fra den ble innført i 2016 og fram til full effekt ble oppnådd i 2016.

– Vi har sett nærmere på hvem som ble rammet av regelendringen og hvor mye mindre de fikk utbetalt. Vi har også sett på om kuttet førte til at de som ble rammet jobbet mer for å kompensere kuttet, sier artikkelforfatter Eirik Lamøy i NAVs kunnskapsavdeling.

En betydelig andel fikk redusert uføretrygden med opp mot 100 000 kroner

Hovedkonklusjonen er at uføretrygdede med flere barn og som hadde lav inntekt før de ble uføre ble hardest rammet. For de som hadde mer enn 3 barn ble barnetillegget redusert med 62 000 kroner i 2021.

– Det er stor variasjon i hvor mye mindre den enkelte fikk blant annet som følge av at barnetillegget også behovprøves opp mot familiens samlede inntekt. De aller fleste opplever en reduksjon på mindre enn 50 000 kroner, men det er også en betydelig andel som fikk en reduksjon på opp mot 100 000 kroner, sier Lamøy.

Et annet argument for å innføre regelendringen var at lavere barnetillegg kunne gi uføretrygdede insentiver til å jobbe for å øke inntekten sin. Lamøy fant ingen klar effekt av regelendringen på arbeidsinntekten blant uføre.

– Det var heller ikke ventet, siden denne gruppen har begrenset arbeidskapasitet.

Likevel var det noen funn som tydet på at yngre menn og de som er delvis uføretrygdede jobbet noe mer.

– Dette er i tråd med tidligere forskning, men disse funnene er usikre, sier Lamøy.

Les mer om Betydelig reduksjon i barnetillegget for uføre etter innføring av maksgrense i Arbeid og velferd nr 3 2022