Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et digitalt fagtidsskrift som utgis tre ganger i året av Kunnskapsavdelingen i NAV.

Arbeid og velferd inneholder analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar for. Dette gjelder blant annet sykefravær, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon, foreldrepenger og sosiale tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev
Send e-post til: arbeid.og.velferd@nav.no

REDAKSJON

Ansvarlig redaktør
Heidi Nicolaisen

Redaktør
Åshild Male Kalstø

Redaksjon
Ragnhild Ekelund, Åshild Male Kalstø, Ivar Lima, Kristian Myklathun, Heidi Nicolaisen 

Redaksjonsråd
Lone Dahlin Arntsen, Espen Steinung Dahl, Mia Danielsen, Ragnhild Ekelund, Åshild Male Kalstø, Asbjørn Korsbakken, Ole Christian Lien, Ivar Lima, Nina Lysø, Heidi Nicolaisen, Ida Frisak Ringnes, Helle Sundby, Johannes Sørbø