Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er et fagtidsskrift som utgis tre ganger i året av Kunnskapsavdelingen i NAV.

Arbeid og velferd er et digitalt fagtidsskrift som utgis av Kunnskapsstaben i NAV. Det inneholder analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet, prognoser for sysselsetting og arbeidsledighet, og analyser av ulike temaer innen de velferdsområdene NAV har ansvar for. Dette gjelder blant annet sykefravær, nedsatt arbeidsevne, alders- og uførepensjon, foreldrepermisjon og sosiale tjenester.

Meld deg på nyhetsbrev
Send e-post til: arbeid.og.velferd@nav.no

REDAKSJON

Ansvarlig redaktør
Heidi Nicolaisen

Redaktør
Åshild Male Kalstø

Redaksjon
Ragnhild Ekelund, Åshild Male Kalstø, Ivar Lima, Heidi Nicolaisen og Mia Sohlman

Redaksjonsråd
Espen Steinung Dahl, Åshild Male Kalstø, Ole Christian Lien, Ivar Lima, Nina Lysø, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Ida Frisak Ringnes, Mia Sohlman, Anders Thorgersen og Magnus Ystebø Wright