Om Arbeid og velferd

Arbeid og velferd er NAVs fagtidsskrift, etablert i 2007. Tidsskriftet utgis tre ganger i året. Formålet med Arbeid og velferd er å bidra til å samle og formidle kunnskap om politikkområdene NAV forvalter.

Redaktøransvaret ligger hos Analyseseksjonen i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kvalitetssikring foregår gjennom arbeid i redaksjon, redaksjonsråd og av en kontaktperson som oppnevnes for hver analyse. De fleste artiklene produseres av ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og vi tar imot eksterne bidrag.

Innenfor sine tematiske rammer, har tidsskriftet rom for ulike typer artikler. Det stilles krav til data, metode og personvern i tråd med de faglige normer og standarder som gjelder for samfunnsforskning. Tema for analyse initieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, fagavdelinger i Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller av forskerne/analytikerne selv.

Meld deg på nyhetsbrev
Send e-post til: arbeid.og.velferd@nav.no

REDAKSJON

Ansvarlig redaktør
Heidi Nicolaisen

Redaktør
Åshild Male Kalstø

Redaksjon
Ragnhild Ekelund, Åshild Male Kalstø, Ivar Lima, Kristian Myklathun, Heidi Nicolaisen 

Redaksjonsråd
Lone Dahlin Arntsen, Espen Steinung Dahl, Mia Danielsen, Ragnhild Ekelund, Åshild Male Kalstø, Ole Christian Lien, Ivar Lima, Nina Lysø, Heidi Nicolaisen, Ida Frisak Ringnes, Helle Sundby, Johannes Sørbø