Torunn Bragstad

Forsker
Cand. oecon, Universitetet i Oslo
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: + 47 41361810
Epost: Torunn.Bragstad@nav.no
Forskningsinteresse: uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og ungdom
Besøksadresse: Økernveien 94, 0579 Oslo 

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Bragstad, Torunn (2018) «Vekst i uføretrygding blant unge ». Arbeid og velferd, 2/2018.

Bragstad, Torunn (2017) «Arbeidsavklaringspenger - om aktivitet i ytelsesforløpet ». NAV-rapport nr. 2, 2017.

Bragstad, Torunn og Sørbø Johannes (2015) «Deltakelse i arbeidsrettede tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne ». Arbeid og velferd, 1/2015.

Bragstad, Torunn og Hauge Linda (2007) «Geografiske variasjonar i uførepensjon ». Arbeid og velferd, 2/2007.