Nyhetsarkiv

Kraftig økning i bruk av pleiepenger

Etter at ordningen med pleiepenger for pleie av syke barn ble utvidet i 2017, har antall personer som benytter seg av ordningen økt med over femti pro Det nye r…

Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsledigheten er tilbake på det nivået d…

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting

Satsen for engangsstønad ved fødsel har økt betydelig siden 2013. Dette synes likevel ikke å ha påvirket kvinners sysselsetting i negativ retning, slik mange ha…