Nyhetsarkiv

Venter økt arbeidsledighet

Venter økt arbeidsledighet Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år …

Enige om at mor skal ha mest permisjon

Enige om at mor skal ha mest permisjon Foreldre flest er enige om at mor skal ha to tredjedeler av permisjonen når de får barn. Det viser en analyse av Foreldre…

Store fylkesvise forskjeller i andel unge uføre

Store fylkesvise forskjeller i andel unge uføre I løpet av de siste 10 årene har andelen unge uføre i alderen 18-29 år mer enn doblet seg, men fylkesforskjellen…

NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd

NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd Ventetid i helsevesenet og sammensatte problemer gjør at unge mennesker risikerer å bli uføretrygdet …

Digitalisering kan ha skjulte kostnader

Digitalisering kan ha skjulte kostnader Offentlig sektor preges av utviklingsoptimisme og tro på at digitaliseringen skal løse en rekke utfordringer. Målet er e…

Kutt i barnetillegg rammet uføre med lavest inntekt hardest

Kutt i barnetillegg rammet uføre med lavest inntekt hardest Nye regler for barnetillegg til uføre innført i 2016 førte først og fremst til at uføre med lav innt…

De lange sykefraværene økte under koronapandemien

De lange sykefraværene økte under koronapandemien Til tross for mange legemeldte korttidsfravær med koronarelaterte diagnoser, er det de lange sykefraværene som…

Hvordan gikk det med unge på NAV-støtte?

Hvordan gikk det med unge på NAV-støtte? Etter fem år var nær 2 av 3 i jobb eller høyere utdanning og ikke lenger registrert hos NAV, viser en fersk analyse fra…

15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov

15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov I oktober 2018 innførte NAV en ny digital tjeneste, hvor arbeidsgivere og sykmeldte blir spurt om behovet…

Algoritmer ga arbeidsledige vedtak om mer hjelp fra NAV

Algoritmer ga arbeidsledige vedtak om mer hjelp fra NAV NAV bruker algoritmer som hjelp til å beslutte hvor mye bistand arbeidsledige bør få. En ny analyse vise…

Forventer at ledigheten snart vil øke

Forventer at ledigheten snart vil øke Økte renter og høy prisstigning gjør at NAV venter at ledigheten vil begynne å øke igjen fra høsten av og inn i neste år. …

Fordeling av foreldrepengeperioden: Fornøyde fedre, mindre fornøyde mødre

Fordeling av foreldrepengeperioden: Fornøyde fedre, mindre fornøyde mødre De fleste småbarnsforeldre vil ha en fedrekvote, men mange mødre synes den bør være ko…