Nyhetsarkiv

Hvem er ofte sykmeldt?

Hvem er ofte sykmeldt? 1 av 10 sykmeldte er såpass ofte sykmeldt at deres sykefravær står for mer enn ¼ av alle legemeldte sykefraværstilfeller. Men de er ikke …

Ønsker å gå av tidlig, men forventer å jobbe lenger

Ønsker å gå av tidlig, men forventer å jobbe lenger Nesten halvparten tror de vil få for lite i pensjon til å leve det livet de ønsker. De fleste vil stå i jobb…

Kvinner har større risiko for å bli syke

Kvinner har større risiko for å bli syke At kvinner har høyere sykefravær enn menn, skyldes i stor grad at kvinner oftere rammes av en rekke sykdommer som depre…

16 prosent økning i sosialhjelpsmottakere

16 prosent økning i sosialhjelpsmottakere Flere trenger sosialhjelp og økonomisk rådgivning fra NAV. I landets 12 største kommuner økte antallet sosialhjelpsmot…

Strengere straff har ikke ført til at færre blir sanksjonert

Strengere straff har ikke ført til at færre blir sanksjonert De strengere sanksjonene som Solberg-regjeringen innførte for arbeidsledige, har ikke hatt ønsket e…

Unge uføretrygdede som ønsker å jobbe, tar sjelden kontakt med NAV-kontor for å få hjelp

Unge uføretrygdede som ønsker å jobbe, tar sjelden kontakt med NAV-kontor for å få hjelp Veiledere som jobber på NAV-kontor ønsker å hjelpe unge uføretrygdede m…

1 av 4 dagpengemottakere kan tape på å jobbe én dag

1 av 4 dagpengemottakere kan tape på å jobbe én dag Dagens regelverk slår særlig uheldig ut for de som jobbet deltid før de fikk dagpenger. Mottakere av dagpeng…

Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet

Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet Risikoen for å bli sykmeldt med trøtthet og slapphet er nesten fire ganger høyere for pers…

Sterk vekst i bruk av pleiepenger

Sterk vekst i bruk av pleiepenger Mer enn dobbelt så mange får pleiepenger nå enn for 6 år siden. Psykiske lidelser og adferdsproblemer er nå den vanligste årsa…

Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret

Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret Andelen mottakere av sosialhjelp økte med 17 prosent i 4. kvartal sammenlignet med samme periode året fø…

Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb

Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb Av de omtrent 6 000 langtidspermitterte i mars 2022 var 57 prosent t…

35 milliarder ekstra fra NAV

35 milliarder ekstra fra NAV De midlertidige regelendringene for dagpenger under pandemien ga 35 milliarder i merutgifter, anslår NAV i en ny analyse. - Det er …