Nyhetsarkiv

De fleste får jobb og blir i jobb

De fleste får jobb og blir i jobb De fleste arbeidsledige som deltok i arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV kom i varig jobb etter tiltaket. Men personer med lite u…

Kraftig økning i bruk av pleiepenger

Kraftig økning i bruk av pleiepenger Etter at ordningen med pleiepenger for pleie av syke barn ble utvidet i 2017, har antall personer som benytter seg av ordni…

Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Langsom bedring på arbeidsmarkedet Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsle…

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting Satsen for engangsstønad ved fødsel har økt betydelig siden 2013. Dette synes likevel ikke å ha påvirket kv…