Nyhetsarkiv

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet

Positiv utvikling på arbeidsmarkedet Situasjonen på arbeidsmarkedet har bedret seg tidligere enn forventet. Ledigheten har falt kraftig den siste tiden og NAV v…

Begrenset effekt av jobbstøtte

Begrenset effekt av jobbstøtte Supported employment (SE), eller jobbstøtte for personer med omfattende og sammensatte behov, bidrar til at flere med nedsatt arb…

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeid…

Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen

Redusert AAP-tid gir raskere avklaring av arbeidsevnen Kortere makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til flere unge på varig uføretrygd. De eldre får …

De unge er ikke sykere enn før, tvert om

De unge er ikke sykere enn før, tvert om Antallet unge som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt de siste årene. Nå viser undersøkelser fra NAV at dette …

Bedring på arbeidsmarkedet i sikte

Bedring på arbeidsmarkedet i sikte NAV forventer en betydelig bedring på arbeidsmarkedet de neste to årene. Likevel ventes det at arbeidsledigheten ved utgangen…

Ett år med korona: Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd på ett år

Ett år med korona: Over en halv million nordmenn mottok ledighetstrygd på ett år Bruken av dagpenger skjøt i været da koronakrisen inntraff, men pandemien har h…

De fleste får jobb og blir i jobb

De fleste får jobb og blir i jobb De fleste arbeidsledige som deltok i arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV kom i varig jobb etter tiltaket. Men personer med lite u…

Kraftig økning i bruk av pleiepenger

Kraftig økning i bruk av pleiepenger Etter at ordningen med pleiepenger for pleie av syke barn ble utvidet i 2017, har antall personer som benytter seg av ordni…

Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Langsom bedring på arbeidsmarkedet Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsle…

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting Satsen for engangsstønad ved fødsel har økt betydelig siden 2013. Dette synes likevel ikke å ha påvirket kv…