Nyhetsarkiv

Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse

Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse I underkant av 187 000 årsverk gjekk tapt som følgje av arbeidsløyse i 2020, året før var talet om la…

Foreldrepenger: Kraftig vekst i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon

Foreldrepenger: Kraftig vekst i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon Andelen foreldre som tar ulønnet permisjon i etterkant av foreldrepengeperiod…

Kan få økt ledighet i andre halvår

Kan få økt ledighet i andre halvår Økte renter, høy inflasjon og krigen i Ukraina gjør at NAV forventer at ledigheten vil øke noe utover høsten og i 2023. Men l…

Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp Nesten halvparten av de unge under 30 år som søker arbeidsrettet bistand fra NAV, komme…

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere Endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at langt flere tidligere mottakere …

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet Pandemien rammet til å begynne med arbeidslivet bredt, men de langsiktige konsekvensene…

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp Andelen norskfødte unge mottakere som mottar sosialhjelp har gått ned, mens andelen utenlandsfødte har økt kraftig…

Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring

Flere tok utdanning med dagpenger etter regelendring Liberale regler for å kombinere utdanning med dagpenger gjorde at flere arbeidsledige fikk økt formell komp…

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter

Bedringen på arbeidsmarkedet fortsetter Arbeidsmarkedet har bedret seg i rekordfart og nærmer seg stadig nivået fra før pandemien. NAVs nye prognose for utvikli…

Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak

Flere får formell kompetanse etter NAV-tiltak En regelendring har ført til at flere arbeidssøkere får utdanning som tiltak, og tiltakene gir oftere formell komp…

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsor…

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder

Syv av ti koronaledige var i jobb etter åtte måneder I løpet av første halvår 2020 ble det registrert 468 000 nye arbeidssøkere, og mange var ledig i kun kort t…