Nyhetsarkiv

Langsom bedring på arbeidsmarkedet

Ledigheten er mer enn halvert siden toppunktet i slutten av mars. Likevel venter NAV at det vil ta mer enn 2 år før arbeidsledigheten er tilbake på det nivået d…

Økt engangsstønad påvirker ikke mødres sysselsetting

Satsen for engangsstønad ved fødsel har økt betydelig siden 2013. Dette synes likevel ikke å ha påvirket kvinners sysselsetting i negativ retning, slik mange ha…