Nyhetsarkiv

Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet

Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet Risikoen for å bli sykmeldt med trøtthet og slapphet er nesten fire ganger høyere for pers…

Sterk vekst i bruk av pleiepenger

Sterk vekst i bruk av pleiepenger Mer enn dobbelt så mange får pleiepenger nå enn for 6 år siden. Psykiske lidelser og adferdsproblemer er nå den vanligste årsa…

Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret

Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret Andelen mottakere av sosialhjelp økte med 17 prosent i 4. kvartal sammenlignet med samme periode året fø…

Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb

Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb Av de omtrent 6 000 langtidspermitterte i mars 2022 var 57 prosent t…

35 milliarder ekstra fra NAV

35 milliarder ekstra fra NAV De midlertidige regelendringene for dagpenger under pandemien ga 35 milliarder i merutgifter, anslår NAV i en ny analyse. - Det er …

Venter økt arbeidsledighet

Venter økt arbeidsledighet Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år …

Enige om at mor skal ha mest permisjon

Enige om at mor skal ha mest permisjon Foreldre flest er enige om at mor skal ha to tredjedeler av permisjonen når de får barn. Det viser en analyse av Foreldre…

Store fylkesvise forskjeller i andel unge uføre

Store fylkesvise forskjeller i andel unge uføre I løpet av de siste 10 årene har andelen unge uføre i alderen 18-29 år mer enn doblet seg, men fylkesforskjellen…

NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd

NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd Ventetid i helsevesenet og sammensatte problemer gjør at unge mennesker risikerer å bli uføretrygdet …

Digitalisering kan ha skjulte kostnader

Digitalisering kan ha skjulte kostnader Offentlig sektor preges av utviklingsoptimisme og tro på at digitaliseringen skal løse en rekke utfordringer. Målet er e…

Kutt i barnetillegg rammet uføre med lavest inntekt hardest

Kutt i barnetillegg rammet uføre med lavest inntekt hardest Nye regler for barnetillegg til uføre innført i 2016 førte først og fremst til at uføre med lav innt…

De lange sykefraværene økte under koronapandemien

De lange sykefraværene økte under koronapandemien Til tross for mange legemeldte korttidsfravær med koronarelaterte diagnoser, er det de lange sykefraværene som…