Nyhetsarkiv

Hvordan gikk det med unge på NAV-støtte?

Hvordan gikk det med unge på NAV-støtte? Etter fem år var nær 2 av 3 i jobb eller høyere utdanning og ikke lenger registrert hos NAV, viser en fersk analyse fra…

15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov

15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov I oktober 2018 innførte NAV en ny digital tjeneste, hvor arbeidsgivere og sykmeldte blir spurt om behovet…

Algoritmer ga arbeidsledige vedtak om mer hjelp fra NAV

Algoritmer ga arbeidsledige vedtak om mer hjelp fra NAV NAV bruker algoritmer som hjelp til å beslutte hvor mye bistand arbeidsledige bør få. En ny analyse vise…

Forventer at ledigheten snart vil øke

Forventer at ledigheten snart vil øke Økte renter og høy prisstigning gjør at NAV venter at ledigheten vil begynne å øke igjen fra høsten av og inn i neste år. …

Fordeling av foreldrepengeperioden: Fornøyde fedre, mindre fornøyde mødre

Fordeling av foreldrepengeperioden: Fornøyde fedre, mindre fornøyde mødre De fleste småbarnsforeldre vil ha en fedrekvote, men mange mødre synes den bør være ko…

Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse

Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse I underkant av 187 000 årsverk gjekk tapt som følgje av arbeidsløyse i 2020, året før var talet om la…

Foreldrepenger: Kraftig vekst i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon

Foreldrepenger: Kraftig vekst i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon Andelen foreldre som tar ulønnet permisjon i etterkant av foreldrepengeperiod…

Kan få økt ledighet i andre halvår

Kan få økt ledighet i andre halvår Økte renter, høy inflasjon og krigen i Ukraina gjør at NAV forventer at ledigheten vil øke noe utover høsten og i 2023. Men l…

Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp Nesten halvparten av de unge under 30 år som søker arbeidsrettet bistand fra NAV, komme…

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere Endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at langt flere tidligere mottakere …

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet Pandemien rammet til å begynne med arbeidslivet bredt, men de langsiktige konsekvensene…

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp

Store endringer i hvem som mottar sosialhjelp Andelen norskfødte unge mottakere som mottar sosialhjelp har gått ned, mens andelen utenlandsfødte har økt kraftig…