Utgave 1 – 2022

Nyheter

23. mars 2022

Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse

I underkant av 187 000 årsverk gjekk tapt som følgje av arbeidsløyse i 2020, året før var talet om lag 90 000.

23. mars 2022

Foreldrepenger: Kraftig vekst i andelen småbarnsforeldre som tar ulønnet permisjon

Andelen foreldre som tar ulønnet permisjon i etterkant av foreldrepengeperioden, har økt kraftig. Økningen er størst etter at foreldrepengeperioden ble delt i tre like deler i 2018.

23. mars 2022

Kan få økt ledighet i andre halvår

Økte renter, høy inflasjon og krigen i Ukraina gjør at NAV forventer at ledigheten vil øke noe utover høsten og i 2023. Men ledigheten vil fortsatt være på et historisk lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

1. desember 2021

Unge som registrerer seg hos NAV: 4 av 10 kommer raskt i jobb uten hjelp

Nesten halvparten av de unge under 30 år som søker arbeidsrettet bistand fra NAV, kommer seg relativt raskt i jobb. Samtidig registreres nærmere 1 av 10 unge hos NAV som personer med nedsatt arbeidsevne, ifølge en ny analyse.

25. november 2021

Sterk økning av AAP-søknader fra tidligere mottakere

Endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) har ført til at langt flere tidligere mottakere enn før kommer tilbake igjen i ordningen.

24. november 2021

Koronaledigheten forsterket skillet mellom et A- og B-lag i arbeidslivet

Pandemien rammet til å begynne med arbeidslivet bredt, men de langsiktige konsekvensene har blitt størst for de med lav inntekt, kort utdanning og innvandrere.