Utgave 1 – 2023

Nyheter

3. mai 2023

Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb

Av de omtrent 6 000 langtidspermitterte i mars 2022 var 57 prosent tilbake hos arbeidsgiveren sin et halvt år senere, mens 43 prosent ikke kom tilbake til jobben de var permittert fra.

3. mai 2023

35 milliarder ekstra fra NAV

De midlertidige regelendringene for dagpenger under pandemien ga 35 milliarder i merutgifter, anslår NAV i en ny analyse.

23. mars 2023

Venter økt arbeidsledighet

Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år og neste år. Men økningen blir ikke stor og ledigheten vil fortsatt ligge på et lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

8. mars 2023

Enige om at mor skal ha mest permisjon

Foreldre flest er enige om at mor skal ha to tredjedeler av permisjonen når de får barn. Det viser en analyse av Foreldrepengeundersøkelsen 2021.

8. desember 2022

Store fylkesvise forskjeller i andel unge uføre

I løpet av de siste 10 årene har andelen unge uføre i alderen 18-29 år mer enn doblet seg, men fylkesforskjellene har ikke endret seg. Samtlige fylker har samme plassering i dag som de hadde for 10 år siden, viser en ny analyse fra NAV.

7. desember 2022

NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd

Ventetid i helsevesenet og sammensatte problemer gjør at unge mennesker risikerer å bli uføretrygdet før andre muligheter er tilstrekkelig utprøvd, mener veiledere i NAV.