Utgave 2 – 2024

Nyheter

20. mars 2024

Hvem er ofte sykmeldt?

1 av 10 sykmeldte er såpass ofte sykmeldt at deres sykefravær står for mer enn ¼ av alle legemeldte sykefraværstilfeller. Men de er ikke «gjengangere». I neste treårsperiode byttes de ut med nye personer som har mange sykefravær.

20. mars 2024

Ønsker å gå av tidlig, men forventer å jobbe lenger

Nesten halvparten tror de vil få for lite i pensjon til å leve det livet de ønsker. De fleste vil stå i jobb lengre enn de ønsker seg.

8. mars 2024

Kvinner har større risiko for å bli syke

At kvinner har høyere sykefravær enn menn, skyldes i stor grad at kvinner oftere rammes av en rekke sykdommer som depresjon og angstlidelser, kreft, migrene og utmattelse. At kvinner er mer utsatt for disse sykdommene, er godt dokumentert på tvers av land med ulike sykelønnsordninger.

27. februar 2024

16 prosent økning i sosialhjelpsmottakere

Flere trenger sosialhjelp og økonomisk rådgivning fra NAV. I landets 12 største kommuner økte antallet sosialhjelpsmottakere med 16 prosent* i 2023.

6. desember 2023

Strengere straff har ikke ført til at færre blir sanksjonert

De strengere sanksjonene som Solberg-regjeringen innførte for arbeidsledige, har ikke hatt ønsket effekt. Målet var at færre skulle si opp jobben eller takke nei til jobbtilbud, men det har ikke skjedd, viser en ny analyse fra NAV

28. november 2023

Unge uføretrygdede som ønsker å jobbe, tar sjelden kontakt med NAV-kontor for å få hjelp

Veiledere som jobber på NAV-kontor ønsker å hjelpe unge uføretrygdede med å komme seg i jobb og mener NAV må informere om denne muligheten.