Utgave 1 – 2023

Nyheter

23. mars 2023

Venter økt arbeidsledighet

Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år og neste år. Men økningen blir ikke stor og ledigheten vil fortsatt ligge på et lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

8. mars 2023

Enige om at mor skal ha mest permisjon

Foreldre flest er enige om at mor skal ha to tredjedeler av permisjonen når de får barn. Det viser en analyse av Foreldrepengeundersøkelsen 2021.

8. desember 2022

Store fylkesvise forskjeller i andel unge uføre

I løpet av de siste 10 årene har andelen unge uføre i alderen 18-29 år mer enn doblet seg, men fylkesforskjellene har ikke endret seg. Samtlige fylker har samme plassering i dag som de hadde for 10 år siden, viser en ny analyse fra NAV.

7. desember 2022

NAV-veiledere: Unge trenger mer tid for å unngå uføretrygd

Ventetid i helsevesenet og sammensatte problemer gjør at unge mennesker risikerer å bli uføretrygdet før andre muligheter er tilstrekkelig utprøvd, mener veiledere i NAV.

28. november 2022

Digitalisering kan ha skjulte kostnader

Offentlig sektor preges av utviklingsoptimisme og tro på at digitaliseringen skal løse en rekke utfordringer. Målet er effektive tjenester, men digitalisering kan ha noen økonomiske og sosiale kostnader som er underkommunisert, ifølge en ny artikkel fra NAV.

25. november 2022

Kutt i barnetillegg rammet uføre med lavest inntekt hardest

Nye regler for barnetillegg til uføre innført i 2016 førte først og fremst til at uføre med lav inntekt og mange barn fikk mindre å rutte med, viser ny analyse fra NAV.