Utgave 2 – 2024

Nyheter

27. juni 2024

Tydelig økning i andelen personer som mottar både statlige ytelser og sosialhjelp i 2023

I 2023 var utgiftene til sosialhjelp og antallet mottakere av sosialhjelp høyere enn det har vært siden 2010. Økningen kan ses i sammenheng med den kraftige veksten av ukrainske flyktninger, men den gjelder også for andre grupper, viser en ny analyse fra NAV.

27. juni 2024

7 av 10 vet ikke om sjefene vil ha ansatte som er eldre enn 70

– For noen er det ikke et fritt valg å jobbe i høy alder, sier Frøydis M. Bakken, forsker i NAV.

24. juni 2024

Enslige forsørgere jobber mer

De som er alene med barn er nå oftere i full jobb og har høyere inntekt enn før.

17. juni 2024

Høyt sykefravær etter pandemien skyldes psykiske plager og luftveissykdommer

Det legemeldte sykefraværet er fortsatt høyt fire år etter starten av koronapandemien. En ny analyse fra NAV finner at årsakene er svært sammensatt, men først og fremst skyldes økt fravær med psykiske lidelser, luftveissykdommer og «long covid».

14. juni 2024

Flere ukrainere i jobb, men mange har behov for bistand fra NAV

Sysselsettingen blant ukrainere øker med botid i Norge. Blant dem som har vært her i nesten to år var om lag 30 prosent i jobb, ifølge en ny analyse i Arbeid og velferd.

20. mars 2024

Hvem er ofte sykmeldt?

1 av 10 sykmeldte er såpass ofte sykmeldt at deres sykefravær står for mer enn ¼ av alle legemeldte sykefraværstilfeller. Men de er ikke «gjengangere». I neste treårsperiode byttes de ut med nye personer som har mange sykefravær.