Utgave 2 – 2022

Nyheter

16. juni 2022

Hvordan gikk det med unge på NAV-støtte?

Etter fem år var nær 2 av 3 i jobb eller høyere utdanning og ikke lenger registrert hos NAV, viser en fersk analyse fra NAV.

16. juni 2022

15 000 færre møter etter NAV begynte å spørre om behov

I oktober 2018 innførte NAV en ny digital tjeneste, hvor arbeidsgivere og sykmeldte blir spurt om behovet for et dialogmøte 2. Det resulterte i nesten 15 000 færre møter.

15. juni 2022

Algoritmer ga arbeidsledige vedtak om mer hjelp fra NAV

NAV bruker algoritmer som hjelp til å beslutte hvor mye bistand arbeidsledige bør få. En ny analyse viser at svært mange NAV-veiledere ser bort fra de automatiserte forslagene når de gjør vedtak. Likevel blir flere av veilederne enige med algoritmen over tid.

15. juni 2022

Forventer at ledigheten snart vil øke

Økte renter og høy prisstigning gjør at NAV venter at ledigheten vil begynne å øke igjen fra høsten av og inn i neste år. Men økningen blir ikke stor og ledigheten vil fortsatt holde seg på et lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

15. juni 2022

Fordeling av foreldrepengeperioden: Fornøyde fedre, mindre fornøyde mødre

De fleste småbarnsforeldre vil ha en fedrekvote, men mange mødre synes den bør være kortere og skulle gjerne vært lenger hjemme med barnet.

23. mars 2022

Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse

I underkant av 187 000 årsverk gjekk tapt som følgje av arbeidsløyse i 2020, året før var talet om lag 90 000.