Utgave 2 – 2023

Nyheter

21. juni 2023

Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet

Risikoen for å bli sykmeldt med trøtthet og slapphet er nesten fire ganger høyere for personer som har vært sykmeldt med korona, sammenliknet med andre sykmeldte.

19. juni 2023

Sterk vekst i bruk av pleiepenger

Mer enn dobbelt så mange får pleiepenger nå enn for 6 år siden. Psykiske lidelser og adferdsproblemer er nå den vanligste årsaken.

15. juni 2023

Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret

Andelen mottakere av sosialhjelp økte med 17 prosent i 4. kvartal sammenlignet med samme periode året før. Mesteparten av økningen skyldes mange nye flyktninger fra Ukraina.

3. mai 2023

Langtidspermitterte under pandemien: Mer enn fire av ti kom ikke tilbake til sin gamle jobb

Av de omtrent 6 000 langtidspermitterte i mars 2022 var 57 prosent tilbake hos arbeidsgiveren sin et halvt år senere, mens 43 prosent ikke kom tilbake til jobben de var permittert fra.

3. mai 2023

35 milliarder ekstra fra NAV

De midlertidige regelendringene for dagpenger under pandemien ga 35 milliarder i merutgifter, anslår NAV i en ny analyse.

23. mars 2023

Venter økt arbeidsledighet

Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at NAV venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år og neste år. Men økningen blir ikke stor og ledigheten vil fortsatt ligge på et lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.