Utgave 1 – 2024

Nyheter

15. februar 2024

13 prosent økning i sosialhjelpsmottakere

Flere trenger sosialhjelp og økonomisk rådgivning fra NAV. I landets 12 største kommuner økte antallet sosialhjelpsmottakere med 13 prosent i 2023.

6. desember 2023

Strengere straff har ikke ført til at færre blir sanksjonert

De strengere sanksjonene som Solberg-regjeringen innførte for arbeidsledige, har ikke hatt ønsket effekt. Målet var at færre skulle si opp jobben eller takke nei til jobbtilbud, men det har ikke skjedd, viser en ny analyse fra NAV

28. november 2023

Unge uføretrygdede som ønsker å jobbe, tar sjelden kontakt med NAV-kontor for å få hjelp

Veiledere som jobber på NAV-kontor ønsker å hjelpe unge uføretrygdede med å komme seg i jobb og mener NAV må informere om denne muligheten.

21. november 2023

1 av 4 dagpengemottakere kan tape på å jobbe én dag

Dagens regelverk slår særlig uheldig ut for de som jobbet deltid før de fikk dagpenger.

21. juni 2023

Sterk sammenheng mellom korona og sykefravær med trøtthet og slapphet

Risikoen for å bli sykmeldt med trøtthet og slapphet er nesten fire ganger høyere for personer som har vært sykmeldt med korona, sammenliknet med andre sykmeldte.

19. juni 2023

Sterk vekst i bruk av pleiepenger

Mer enn dobbelt så mange får pleiepenger nå enn for 6 år siden. Psykiske lidelser og adferdsproblemer er nå den vanligste årsaken.