Johannes Sørbø

Seniorrådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, NTNU
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost: johannes.sorbo@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarkedet, konjunkturutvikling, arbeidsledighet, arbeidsmarkedstiltak, arbeidsavklaringspenger, kompetanse, sykefravær, uføretrygd, IA-avtalen
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson, Othilde Skjøstad og Johannes Sørbø (2024).«Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 1/2024.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2023). «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 3/2023.

von Simson, Kristine og Johannes Sørbø (2023). «Strengere sanksjoner for dagpengemottakere har ikke ført til at færre blir sanksjonert». Arbeid og velferd, 3/2023.

Dahl, Espen Steinung og Johannes Sørbø (2023). «Lønner det seg alltid å jobbe for dagpengemottakere?». Arbeid og velferd, 3/2023.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2023).
«Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 2/2023.

von Simson, Kristine og Johannes Sørbø (2023). «To av tre langtidspermitterte under pandemien tilbake i jobb». Arbeid og velferd, 1/2023.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson, Othilde Skjøstad og Johannes Sørbø (2023).
«Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 1/2023.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2022). «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 3/2022.

Myklathun, Kristian, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2022). «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 2/2022.

Myklathun, Kristian, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2022). «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose».  Arbeid og velferd, 1/2022.

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun og Johannes Sørbø (2021). «Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid». Arbeid og velferd, 3/2021.

Danielsen, Mia Wallgren og Johannes Sørbø (2021). «Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under pandemien?». Arbeid og velferd, 3/2021.

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 3/2021.

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 2/2021.

Gjerde, Audun, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og Eugenia Vidal-Gil (2021) «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 1/2021.  

NOU 2021: 2 «Kompetanse, aktivitet og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting». (medlem i sekretariatet i Sysselsettingsutvalget). 

Gjerde, Audun, Jensen, Malin Charlotte Engel og Johannes Sørbø (2020) «Den store nedstengningen. Arbeidsmarkedet gjennom koronakrisen og scenarier for utviklingen fremover» Arbeid og velferd, 2/2020, 3-24. 

NOU 2020: 2 «Fremtidige kompetansebehov III. Læring og kompetanse i alle ledd». (Utvalgsmedlem i Kompetansebehovsutvalget). 

NOU 2019: 7 «Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting» (medlem i sekretariatet i Sysselsettingsutvalget). 

NOU 2019: 2 «Fremtidige kompetansebehov II. Utfordringer for kompetansepolitikken». (Utvalgsmedlem i Kompetansebehovsutvalget). 

Faggruppen for IA-avtalen (2018) «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – Status og utviklingstrekk» Rapport 2018. 

Sutterud, Lars og Johannes Sørbø (2018) «Hvem har nedsatt arbeidsevne, men ikke rett til arbeidsavklaringspenger?». Arbeid og velferd, 2/2018, 19-31. 

Kann, Inger Cathrine, Dokken, Therese, Sørbø, Johannes og Jun Yin (2018) «Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige». Arbeid og velferd, 1/2018, 83-105. 

NOU 2018: 2 «Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget.» (Utvalgsmedlem i Kompetansebehovsutvalget).

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2017) «Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?» NAV-notat 3/2017. 

Faggruppen for IA-avtalen (2017) «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – Status og utviklingstrekk» Rapport 2017. 

Dokken, Therese, Kann, Inger Cathrine og Johannes Sørbø (2017) «Hvordan endringer i permitteringsregelverket slår ut for de permitterte» Arbeid og velferd, 1/2017, 37-56. 

Faggruppen for IA-avtalen (2016) «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – Status og utviklingstrekk» Rapport 2016.

Lande, Sigrid, Jun Yin og Johannes Sørbø (2016) «Håndheving av aktivitetskrav gir færre ledige i Hedmark» Arbeid og velferd, 1/2016, 63-78. 

Sørbø, Johannes og Helene Ytteborg (2015) «Arbeidsavklaringspenger – Hva har skjedd med de som har passert 4 år?». Arbeid og velferd, 3/2015, 123-133. 

Faggruppen for IA-avtalen (2015) «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – Status og utviklingstrekk» Rapport 2015. 

Nossen, Jon Petter og Johannes Sørbø (2015) «Friskmelding til arbeidsformidling – en ordning som bør benyttes oftere?» Arbeid og velferd, 2/2015, 51-63. 

Bragstad, Torunn og Johannes Sørbø (2015) «Deltakelse i arbeidsrettede tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne» Arbeid og velferd, 1/2015, 61-76. 

Sørbø, Johannes (2014) «Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere» NAV-notat 2/2014. 

Faggruppen for IA-avtalen (2014) «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – Status og utviklingstrekk» Rapport 2014. 

Brage, Søren, Jon Petter Nossen og Johannes Sørbø (2013) «Utviklingen i bruk av helserelaterte ytelser 2013». Arbeid og velferd, 2/2014, 116-127. 

Bragstad, Torunn og Johannes Sørbø (2013) «Hvem er de unge med nedsatt arbeidsevne?» Arbeid og velferd, 1/2014 51-63. 

Sørbø, Johannes (2013) «Arbeidsmarknaden i 2013» Arbeid og velferd, 1/2014, 14-24. 

Sørbø, Johannes og Kari-Mette Ørbog (2013) «Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?» Arbeid og velferd, 2/2013, 39-44. 

Faggruppen for IA-avtalen «Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – Status og utviklingstrekk» Rapport 2013 

Galaasen, Anders Mølster og Johannes Sørbø (2013) «Pensjonsreformen og arbeidsledige over 60 år» Arbeid og velferd, 1/2013, 72-82. 

Kalstø, Åshild Male, Bråthen, Magne og Johannes Sørbø (2011) «Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?» Arbeid og velferd, 1/2011, 11-23 

Sørbø, Johannes og Jørn Handal (2010) «Nedgangskonjunkturen til nå – hva skiller denne fra de forrige?» Arbeid og velferd, 1/2010, 13-21. 

Sørbø, Johannes og Magne Bråthen (2009) «Permitteringer i en nedgangskonjunktur» Arbeid og velferd, 3/2009, 34-38. 

Bråthen, Magne og Johannes Sørbø (2008) «Seniorer i industrien» Arbeid og velferd, 3/2008, 17-22. /