Åshild Male Kalstø

Seniorrådgiver
Mastergrad i statsvitenskap, NTNU.
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 99513677
Epost: ashild.male.kalsto@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsledige, helserelaterte ytelser
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):

Kalstø, Åshild Male (2022). «Aktivitet og samhandling - hvilken oppfølging får de unge som kommer til NAV?». Arbeid og velferd, 1/2022.

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.

Nossen, Jon Petter, Audun Gjerde, Åshild Male Kalstø og Thomas Lorentzen (2021) «Kort vei fra tiltak til jobb? Løpebaner for arbeidssøkere som deltar i tiltak». Arbeid og velferd, 1/2021.

Kalstø, Åshild Male (2019) «Hvilke rekrutteringskanaler benytter virksomhetene? »NAV-notat, 1/2019. 

Kalstø, Åshild Male (2019) «Bedriftsundersøkelsen 2019». Arbeid og velferd, 2/2019. 

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2018) «Bedriftsundersøkelsen 2018». NAV-notat, 1/2018. 

Kalstø, Åshild Male og Inger Kathrine Kann (2018) «Færre på helserelaterte ytelser - friskere befolkning?». Arbeid og velferd, 4/2018. 

Kalstø, Åshild Male og Johannes Sørbø (2017) «Bedriftsundersøkelsen 2017.» NAV-notat, 1/2017. 

Furuberg, Jorunn og Åshild Male Kalstø (2017) «Hvem går ut dagpengeperioden?». Arbeid og velferd, 2/2017. 

Kalstø, Åshild Male og Anders Mølster Galaasen (2015) «Helserelaterte ytelser – utviklingen frem til 2014». Arbeid og velferd, 2/2015 

Kalstø, Åshild Male, Magne Bråthen og Johannes Sørbø (2011) «Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?». Arbeid og velferd, 1/2011. 

Kalstø, Åshild Male og Therese Sundell (2011) «Nordisk ungdomsledighet i etterkant av finanskrisen». Arbeid og velferd, 3/2011. 

Sundell, Therese og Åshild Male Kalstø (2011) «Ungdomsarbeidsledighet i Norden – En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere ». NOSOSKO-rapport. København: Nordisk Sosialstatistisk Komité. 

Jenssen, Anders Todal og  Åshild Male Kalstø (2011) «Reddet finanskrisen den rødgrønne regjeringen i 2009? Om stigende forventningers misnøye og politisk nådetid» Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2011, 27 (1), 30-59. 

Kalstø, Åshild Male (2010) «Avgjorde mediebildet av finanskrisen stortingsvalget 2009?: En studie av hvordan medieeffekter og forventninger påvirker velgerne.». Masteroppgave. Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.