Frøydis Bakken

Seniorrådgiver
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 98889226
Epost froydis.bakken@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighet, unge, familie
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

Kronologisk publikasjonsliste (med link)::

Bakken, F.M. og Vidal-Gil, E. (2020) «Forskuddsutbetalinger av dagpenger under koronakrisen- hvem benyttet seg av ordningen?». Arbeid og velferd, 2/2020.