Frøydis Bakken

Seniorrådgiver
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 98889226
Epost froydis.bakken@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighet, unge, familie
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

Kronologisk publikasjonsliste (med link)::

Bakken, Frøydis M. (2022). «Ulønnet og lønnet foreldrepermisjon - mødre og fedres bruk og vurderinger». Arbeid og velferd, 1/2022.

Bakken, Frøydis M. og Vidal-Gil, E. (2020) «Forskuddsutbetalinger av dagpenger under koronakrisen- hvem benyttet seg av ordningen?». Arbeid og velferd, 2/2020.