Espen Steinung Dahl

Seniorrådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, NTNU
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: + 47 90674158
Epost: Espen.steinung.dahl@nav.no
Forskningsinteresse: Effektforskning, sosialhjelp, familiepolitikk, pensjoner, velferdsstat
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Bakken, Frøydis M., Atle F. Bjørnstad og Espen S. Dahl (2024). «Penga eller livet? Hvordan informasjon kan påvirke pensjonsvalg». Arbeid og velferd, 2/2024.

Bakken, Frøydis M., Atle F. Bjørnstad og Espen S. Dahl (2024).«Ønsker og virkelighet – vurderinger av egen fremtidig pensjon». Arbeid og velferd, 1/2024.

Dahl, Espen Steinung og Johannes Sørbø (2023). «Lønner det seg alltid å jobbe for dagpengemottakere?». Arbeid og velferd, 3/2023.

Dahl, Espen Steinung og Inger Cathrine Kann (2023). «Utvidet rett til dagpenger ga ikke færre med helserelaterte ytelser».  Arbeid og velferd, 1/2023.

Dahl, Espen Steinung og Kristian Harald Myklathun (2022). «Fører brukarprofilering til meir treffsikker arbeidsretta oppfølging?». Arbeid og velferd, 2/2022.

Dahl, Espen S. og Ivar Lima (2021). «Utviklingen i sosialhjelp fra 2010 til 2020 Noen færre mottakere, store endringer i hvem som mottar». Arbeid og velferd, 3/2021.

Dahl, Espen S. og Ivar Lima (2021). «Supported employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte». Arbeid og velferd, 2/2021.

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021). «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.

Dahl, Espen Steinung (2021) «Helse» i NAV (2021). «NAVs omverdensanalyse», NAV-rapport nr. 1, 2021.

Lima, Ivar Andreas Åsland, Espen Steinung Dahl, Jorunn Furuberg og Elisabeth Munch-Ellingsen (2020).«Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2020». NAV-rapport nr.4, 2020.

Dahl, Espen Steinung og Ole Christian Lien (2019). «NAV-ytelsene frem mot 2060. En oppdatering.» NAV-notat nr. 2, 2019.

Dahl, Espen Steinung og Ivar Lima (2018). «NAV-kontorenes erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakereArbeid og velferd, 4/2018.

Dahl, Espen Steinung og Toril Berge Flatabø (2018). «NAV-ytelsene frem mot 2060» NAV-rapport nr. 1, 2018.

Dahl, Espen Steinung og Ivar Lima (2017). «Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: Gjør kommunene det som virker». Arbeid og velferd, 2/2017.

Dahl, Espen Steinung og Ivar Lima (2016). «Krav om å stå opp om morra`n: virker det?». Arbeid og velferd, 3/2016.

Dahl, Espen Steinung (2015). «Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år». Arbeid og velferd, 2/2015.

Dahl, Espen Steinung og Jostein Ellingsen (2015). «Økt eksport av kontantstøtte». Arbeid og velferd, 1/2015.

Dahl, Espen Steinung (2014). «Fleire foreldre i arbeid etter endringane i kontantstøtteordninga». Arbeid og velferd, 1/2014.

Dahl, Espen Steinung og Anders M. Galaasen (2013). «Ja, takk – begge deler? En spørreundersøkelse om arbeid og pensjon», NAV-rapport nr. 4, 2013.

Dahl, Espen Steinung og Anders M. Galaasen (2013). «I pose og sekk? Hvorfor har så mange valgt å kombinere jobb og pensjon?». Arbeid og velferd, 3/2013.

Dahl, Espen Steinung og Ole Christian Lien (2013). «Pensjonsreformen – flere eldre i arbeid». Arbeid og velferd, 1/2013.

Dahl, Espen Steinung og Ole Christian Lien (2011). «Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen». Arbeid og velferd, 4/2011.

Dahl, Espen Halland (2010). «Fordelingseffekter av pensjonsreformen». Arbeid og velferd, 2/2010.

Dahl, Espen Halland, Jostein Ellingsen og Tor Iversen (2010) «Markedsforholdenes betydning for fastlegenes henvisninger til radiologiske undersøkelser», Samfunnsøkonomen, 1/2010. Samfunnsøkonomenes forening.

Dahl, Espen Halland (2009) «Hvem har tjent på besteårsregelen?». Arbeid og velferd, 2/2009.

Dahl, Espen Halland (2008) «Økning i minstepensjonen - hva er konsekvensene for alderspensjonistene?». Arbeid og velferd, 4/2008.

Dahl, Espen Halland, Jostein Ellingsen og Tor Iversen (2008) «Fastlegers henvisningspraksis til radiologiske undersøkelser». Arbeid og velferd, 4/2008.

Dahl, Espen Halland og Jostein Ellingsen (2007) «Økt bruk av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser». Arbeid og velferd, 2/2007.

Dahl, Espen Halland og Jostein Ellingsen (2007) «Analyse av utviklingen i statens utgifter til medisinske laboratorie- og radiologiundersøkelser - en oppfølgingsanalyse», NAV-rapport nr. 2, 2007.