Lamija Delalic

Seniorrådgiver
Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo.
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 93668233 
Epost:  lamija.delalic@nav.no
Forskningsinteresse:  Sykefravær, uføretrygd, unge, sosial ulikhet, helsetjenesteforskning
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Delalic, Lamija, Ingunn Helde og Jon Petter Nossen (2024). «Hyppig gjentakende sykefravær – grunn til bekymring?». Arbeid og velferd, 1/2024.

Grøsland M, Delalic L, Gjefsen HM. (2023). «Virkning av brudd i kontinuitet mellom fastleger og pasienter på helsetjenestebruk». Rapport. Oslo: Folkehelseinstituttet

Delalic L, Grøsland M, Gjefsen HM. (2023). «Kontinuitet i lege-pasientforholdet». Rapport. Oslo: Folkehelseinstituttet