Kristine von Simson

Forsker
PhD i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 99700073
Epost: Kristine.von.Simson@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarkedstiltak, utdanning, utenforskap og arbeidsmarked
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2022), «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd 3/202