Kristine von Simson

Forsker
PhD i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: +47 99700073
Epost: Kristine.von.Simson@nav.no
Forskningsinteresse: Arbeidsmarkedstiltak, utdanning, utenforskap og arbeidsmarked
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson, Othilde Skjøstad og Johannes Sørbø (2024).
«Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 1/2024.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2023). «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 3/2023.

von Simson, Kristine og Johannes Sørbø (2023). «Strengere sanksjoner for dagpengemottakere har ikke ført til at færre blir sanksjonert». Arbeid og velferd, 3/2023.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2023).
«Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 2/2023.

von Simson, Kristine og Johannes Sørbø (2023). «To av tre langtidspermitterte under pandemien tilbake i jobb». Arbeid og velferd, 1/2023.

von Simson, Kristine (2023). «Hva virker for hvem? Oppsummering av forskning om effekter av arbeidsmarkedstiltak på sysselsetting». Arbeid og velferd, 1/2023.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson, Othilde Skjøstad og Johannes Sørbø (2023).
«Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd, 1/2023.

Myklathun, Kristian, Kristine von Simson og Johannes Sørbø (2022), «Utviklingen på arbeidsmarkedet. NAVs arbeidsmarkedsprognose». Arbeid og velferd 3/202