Ragnhild Ekelund

Rådgiver
Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost: ragnhild.christina.ekelund@nav.no
Forskningsinteresse: Oppfølging, unge, arbeidsavklaringspenger
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med lenker):

Ekelund, Ragnhild (2021) «Tid, tidsbruk og fremdrift i sakene til unge AAP-mottakere - En studie av oppfølging sett gjennom digital aktivitetsplan». Arbeid og velferd, 2/2021.

Ekelund, Ragnhild (2021) «Utydelig til stede? Et innblikk i 80 unge AAP-mottakeres digitale aktivitetsplaner». Arbeid og velferd, 1/2021.