Forventer at ledigheten snart vil øke

Økte renter og høy prisstigning gjør at NAV venter at ledigheten vil begynne å øke igjen fra høsten av og inn i neste år. Men økningen blir ikke stor og ledigheten vil fortsatt holde seg på et lavt nivå, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

To år etter at pandemien traff oss er situasjonen på arbeidsmarkedet snudd helt om. Fra rekordhøy arbeidsledighet våren 2020 har vi nå den laveste arbeidsledigheten siden 2008, høy sysselsetting og stor mangel på arbeidskraft.

– Mange bedrifter og husholdninger merker nå at kostnadene øker. Vi venter derfor at etterspørselen etter arbeidskraft vil dempes noe og at ledigheten vil begynne å øke litt igjen fra høsten av, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

NAV forventer at det i gjennomsnitt vil være 54 000 helt ledige i år og 60 000 neste år. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken i år og 2,0 prosent i 2023.

– I et historisk perspektiv er en ledighet på 1,9 prosent og 2,0 prosent svært lavt, sier Holte

Til tross for krigen i Ukraina har arbeidsmarkedet fortsatt å bedre seg denne våren. Fjerning av smitteverntiltak i januar og februar førte til rask nedgang i ledigheten.

Ved utgangen av mai var 47 100 personer registrert som helt ledige, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Etter at de midlertidige koronatiltakene ble avsluttet er antall permitterte tilbake til normalnivå. Ved utgangen av mai var 2 700 av de helt ledige permitterte.

Stor mangel på arbeidskraft

I NAV sin bedriftsundersøkelse svarte 1 av 4 bedrifter i våres at de ikke hadde fått tak i rett kompetanse. Etterspørselen etter arbeidskraft er rekordhøy. Hittil i år har det blitt registrert 2 300 stillinger hver dag på arbeidsplassen.no. Til sammenligning ble det registrert 1 700 hver dag i 2019.

På den ene siden er etterspørselen uttrykk for et svært godt arbeidsmarked. Men for en del virksomheter er mangel på arbeidskraft og kompetanse et økende problem.

– Det er en stor utfordring at så mange virksomheter ikke får tak i rett kompetanse. Da mangler vi folk til å pleie de gamle, til å bygge hus og veier og til å utvikle teknologi og tjenester samfunnet vårt trenger, sier Holte.

Selv om det er stor etterspørsel etter arbeidskraft er det også mange som har vært arbeidssøkere lenge. Ved utgangen av mai har 19 400 arbeidssøkere vært registrert hos NAV i mer enn to år, en økning på 56 prosent sammenlignet med februar 2020.

Mange har vært ledige lenge

Mer enn 3 av 4 ledige befinner seg i det NAV definerer som utsatte grupper i arbeidsmarkedet. Dette betyr at de enten er under 30 år, mangler fullført videregående skole, er innvandrere eller er i ferd med å miste dagpengene sine. Ved utgangen av mai var om lag 48 100 i minst en av disse fire gruppene, og det tilsvarer 77 prosent av alle som var registrert som helt ledig eller arbeidssøker i arbeidsmarkedstiltak hos NAV.

– Det er nå svært gode muligheter til å inkludere flere i arbeidslivet. Derfor er det viktig for oss i NAV å samarbeide godt med arbeidsgivere, og slik både bidra til å få flere i jobb og å dempe mangelen på arbeidskraft, sier Holte.