Ida Bring Løberg

Forsker
PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk, OsloMet.
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet
Epost l  ida.bring.loberg@nav.no
Forskningsinteresse: Digitalisering, implementering, førstelinjearbeid
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Løberg, Ida Bring (2023). ««Å møte følelser med følelser» - Empatisk kommunikasjon i NAV Kontaktsenter». Arbeid og velferd, 3/2023  

Løberg, Ida Bring (2023). «Fremtidens møteplasser i NAV». NAV-rapport nr. 3, 2023

Furuberg, Jorunn, Espen Steinung Dahl, Ivar Lima, Ida Bring Løberg, Heidi Nicolaisen, Elisabeth Munch-Ellingsen og Cathrine Haugen (2022).  «Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk - 2022». NAV-rapport nr. 5, 2022 

Løberg, Ida Bring (2022). «Utviklingsoptimisme kan skjule økonomiske og sosiale kostnader i den digitale forvaltningen» Arbeid og velferd, 3/2022