Annet
Last ned

Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Ulf Andersen og Steinar Folkvord

Sammendrag

Etter en gjennomgang av NAVs utbetalinger på samtlige ytelser i 2015 finner vi at 1,7 prosent av utbetalingene gikk til personer bosatt i utlandet. Dette utgjør 6,8 milliarder kroner av et totalt utbetalingsbeløp på 407 milliarder. Det var 83 600 mottakere bosatt utenlands, og 65 prosent av det utbetalte beløpet gikk til norske statsborgere.

Det utbetales mest til utlandet innen alderspensjon med 3,8 milliarder kroner. Deretter følger uføretrygd med 1,6 milliarder. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere, nærmere bestemt 73 prosent av alderspensjonistene og 84 prosent av de som mottar uføretrygd i utlandet.

Av de som mottar utbetalinger fra NAV i utlandet, er det høyest andel med utenlandsk statsborgerskap blant mottakerne av dagpenger, med 89 prosent. Deretter følger kontantstøtte med 85 prosent, sykepenger med 81 prosent og barnetrygd med en andel på 75 prosent utenlandske statsborgere.

77 prosent av alle utbetalingene til utlandet går til land i Europa. Sverige er det landet som får mest utbetalt – 2,3 milliarder går til vårt naboland i øst. Nummer to er Spania med 797 millioner utbetalt, og nummer tre er Danmark med 538 millioner utbetalt. I alle disse landene er norske statsborgere i flertall blant mottakerne. Polen kommer på fjerdeplass med 361 millioner, men til gjengjeld er 89 prosent av mottakerne i Polen utenlandske statsborgere.

Over tid har utbetalingene til utlandet holdt seg relativt stabile som andel av de totale utbetalingene til NAV. Det er grunn til å forvente en moderat økning i utbetalinger til utlandet i årene som kommer.