Annet

Utgave 1 – 2023

Budsjettmessige konsekvenser av koronaregler for dagpenger

korona koronatiltak regelverksendringer statsbudsjett Annet Budsjettmessige konsekvenser av koronaregler for dagpenger Av Magne Sortland Sammendrag Norsk: Da re…

Utgave 3 – 2022

Utviklingsoptimisme kan skjule økonomiske og sosiale kostnader i den digitale forvaltningen

digitalisering offentlig forvaltning litteraturgjennomgang brukerorientering førstelinje Annet Utviklingsoptimisme kan skjule økonomiske og sosiale kostnader i …

Utgave 2 – 2022

Måling av brukeres erfaringer fra møter med veileder – muligheter og utfordringer

Annet brukerundersøkelser brukermøter veiledning sosialt arbeid profesjon Måling av brukeres erfaringer fra møter med veileder - muligheter og utfordringer Av T…

Utgave 2 – 2019

Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?

Annet Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV? En stor takk rettes til Marianne N. Lindbøl i Statistikkseksjonen for datauttrekk og tilrettelegging av…

Ivar Lima, Ingunn Helde

Utgave 1 – 2018

Mål og resultatstyring i Nav – kan det bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid?

Annet resultatstyring målstyring Nav-kontor aktivitetsindikatorer Mål og resultatstyring i Nav - kan det bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid? …

Andreas Roaldsnes

Utgave 2 – 2017

Grunnstønad i endring: økte utgifter, færre mottakere

Annet Grunnstønad i endring: økte utgifter, færre mottakere Ingunn Helde Takk til Marianne N. Lindbøl for bistand med data og til Vegard von Wachenfeldt for god…

Utgave 1 – 2017

Sysselsetting blant enslige mødre: har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt?

Annet Sysselsetting blant enslige mødre: har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt? Therese Dokken Sammendrag I 2012 ble aktivitetskravet for mottakere av overg…

Utgave 1 – 2017

Klage og omgjøring i NAV – hva kan gjøres bedre?

Annet Klage og omgjøring i NAV - hva kan gjøres bedre? Roland Mandal og Karin Dyrstad, SINTEF Sammendrag NAV fatter om lag 4 millioner vedtak om økonomiske ytel…

Utgave 3 – 2016

Brukarar av hjelpemidler i åra framover

Annet Brukarar av hjelpemidler i åra framover Sigurd Gjerde Samandrag Framskrivingar av befolkninga syner ein sterk vekst i den eldre befolkninga dei neste åra.…

Utgave 2 – 2016

Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet

Annet Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet Ulf Andersen og Steinar Folkvord Sammendrag Etter en gjennomgang av NAVs utbetalinger på samtlige ytel…