Senior/pensjon

Utgave 1 – 2024

Ønsker og virkelighet – vurderinger av egen fremtidig pensjon

alderspensjon pensjoneringsatferd sparing spørreundersøkelse Senior/pensjon Ønsker og virkelighet - vurderinger av egen fremtidig pensjon Av Frøydis M. Bakken, …

Utgave 2 – 2019

Utviklingen i sysselsetting og pensjonering blant seniorer

Senior/pensjon Utviklingen i sysselsetting og pensjonering blant seniorer Av Atle Fremming Bjørnstad Sammendrag Mange flere kombinerer arbeid og pensjon enn for…

Atle Fremming Bjørnstad

Utgave 2 – 2018

Utviklingen i pensjonering og sysselsetting blant seniorer

Senior/pensjon pensjonering yrkesaktivitet pensjoneringsalder avgangsalder pensjonsreformen Utviklingen i pensjonering og sysselsetting blant seniorer Av Atle F…

Utgave 1 – 2018

AFP i privat sektor – endringer i mottak av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd

Senior/pensjon afp afp-reformen seniorer i arbeidslivet pensjonsreformen avtalefestet pensjon AFP i privat sektor - endringer i mottak av arbeidsavklaringspenge…

Ove Jacobsen

Utgave 2 – 2017

Utviklinga i pensjonering og sysselsetjing blant seniorar

Senior/pensjon Utviklinga i pensjonering og sysselsetjing blant seniorar Oddbjørn Haga og Ole Christian Lien Samandrag Mange fleire kombinerer arbeid og pensjon…

Utgave 3 – 2016

Økt uttak av AFP i privat sektor

Senior/pensjon Økt uttak av AFP i privat sektor Undersøkelsen er bestilt og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Ole Christian Lien har bidratt vesent…

Utgave 2 – 2016

Supplerende stønad – utviklingen i ordningen

Senior/pensjon Supplerende stønad - utviklingen i ordningen Victoria Jensen Sammendrag Ordningen med supplerende stønad ble opprettet i 2006 for å sikre at pers…

Utgave 2 – 2016

Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Senior/pensjon Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet Oddbjørn Haga og Ole Christian Lien Samandrag Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er…

Utgave 2 – 2015

Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år

Senior/pensjon Veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år Av Espen Steinung Dahl Sammendrag Det er et mål å øke sysselsettingen blant seniorer. Vi har identifis…

Utgave 2 – 2015

Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet

Senior/pensjon Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet Av Oddbjørn Haga Samandrag Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt…

Utgave 1 – 2015

Alderspensjon etter reforma – når kjem innsparinga?

Senior/pensjon Alderspensjon etter reforma - når kjem innsparinga? Av Oddbjørn Haga Samandrag Pensjonsreforma har som føremål å gjera alderspensjonen økonomisk …