Arbeidsmarkedet

Utgave 1 – 2024

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian Myklathun, …

Utgave 3 – 2023

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian Myklathun, …

Utgave 2 – 2023

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet mødrekvote prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian …

Utgave 1 – 2023

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian Myklathun, …

Utgave 3 – 2022

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian Myklathun, …

Utgave 2 – 2022

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian Myklathun, …

Utgave 1 – 2022

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Kristian Myklathun, …

Utgave 2 – 2021

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Audun Gjerde, Kristi…

Utgave 2 – 2021

NAVs bedriftsundersøkelse 2021

bedriftsundersøkelsen arbeidskraft koronakrisen etterspørsel Arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse 2021 Nedbemanning og lavere mangel på arbeidskraft under …

Utgave 1 – 2021

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose korona Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arb…

Utgave 1 – 2021

Jobbsøkings- og rekrutteringsprosessen – variasjoner og sammenheng mellom jobbsøkeres og arbeidsgiveres kanalvalg

Arbeidsmarkedet Jobbsøkings- og rekrutteringsprosessen - variasjoner og sammenheng mellom jobbsøkeres og arbeidsgiveres kanalvalg Av Sverre Friis-Petersen, Tor …

Utgave 3 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. A…