Arbeidsmarkedet

Utgave 1 – 2021

Jobbsøkings- og rekrutteringsprosessen – variasjoner og sammenheng mellom jobbsøkeres og arbeidsgiveres kanalvalg

Av Sverre Friis-Petersen, Tor Erik Nyberg, Anders Thorgersen, Stine Renate Otterbekk Sammendrag En av NAVs hovedoppgaver er å bistå jobbsøkere og arbeidsgivere …

Utgave 1 – 2021

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Utbruddet av koronaviruset og den påfølgende nedstengningen har hatt store konsekv…

Utgave 3 – 2020

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedsprognose Nedstengingen Korona Koronakrisen Covid-19 Pandemi Arbeidsledighet Ledighet BNP NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Norsk økonomi gikk…

Utgave 3 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første halvår i år. Aktiviteten i fastlandsøkonomien økte raskere enn trendveksten,…

Utgave 2 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag De siste to årene har Norge vært inne i en nedgangskonjunktur drevet av lavere aktivitet i petroleumsnæringen. Nedgangsko…

Utgave 1 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag De siste årene har Norge vært inne i en nedgangskonjunktur som har ført til lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledi…

Utgave 3 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Johannes …

Utgave 2 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Nedgangskonjunkturen i norsk økonomi har ført til svak vekst i sysselsettingen og høy ledighet. Antall registrerte helt l…

Utgave 1 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Nedgangskonjunkturen vi nå er inne i har ført til lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet, og den registrerte l…

Utgave 3 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Eugenia Vidal-Gil. Samm…

Utgave 2 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Arbeidsmarkedet utviklet seg svakt i årets første kvartal. Veksten i arbeidsstyrken avtok, sysselsettingen falt og arbeid…

Utgave 1 – 2015

Arbeidsmarknaden i 2014

Av Jorunn Furuberg Samandrag Gjennom fleire år har norsk økonomi vore prega av ein høg oljepris og høge oljeinvesteringar. I fjor flata veksten i oljeinvesterin…