Arbeidsmarkedet

Utgave 2 – 2021

NAVs bedriftsundersøkelse 2021

bedriftsundersøkelsen arbeidskraft koronakrisen etterspørsel Arbeidsmarkedet Nedbemanning og lavere mangel på arbeidskraft under koronakrisen Av Audun Gjerde Ta…

Utgave 2 – 2021

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose arbeidsmarkedsprognose Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Av Audun Gjerde, Kristian Myklathun, Johannes Sørbø og…

Utgave 1 – 2021

Jobbsøkings- og rekrutteringsprosessen – variasjoner og sammenheng mellom jobbsøkeres og arbeidsgiveres kanalvalg

Arbeidsmarkedet Av Sverre Friis-Petersen, Tor Erik Nyberg, Anders Thorgersen, Stine Renate Otterbekk Sammendrag En av NAVs hovedoppgaver er å bistå jobbsøkere o…

Utgave 1 – 2021

Utviklingen på arbeidsmarkedet

arbeidsmarked arbeidsledighet prognose Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Utbruddet av koronaviruset og den påfølgende nedstengningen har ha…

Utgave 3 – 2020

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedsprognose Nedstengingen Korona Koronakrisen Covid-19 Pandemi Arbeidsledighet Ledighet BNP Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag No…

Utgave 3 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første halvår i år. Aktiviteten i fastlandsøkonomien økte raskere e…

Utgave 2 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag De siste to årene har Norge vært inne i en nedgangskonjunktur drevet av lavere aktivitet i petroleumsnæri…

Utgave 1 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag De siste årene har Norge vært inne i en nedgangskonjunktur som har ført til lavere sysselsettingsvekst og…

Utgave 3 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skre…

Utgave 2 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Nedgangskonjunkturen i norsk økonomi har ført til svak vekst i sysselsettingen og høy ledighet. Antall re…

Utgave 1 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Nedgangskonjunkturen vi nå er inne i har ført til lavere sysselsettingsvekst og økt arbeidsledighet, og d…

Utgave 3 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Eugenia…