Arbeidsmarkedet

Utgave 2 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. NAVs arbeidsmarkedsprognose S…

Utgave 1 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Joha…

Utgave 2 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Kari…

Utgave 1 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet Sammendrag Den registrerte ledigheten økte svakt gjennom 2014, men vi venter en større økning i 2015. Bakgrunnen …

Utgave 1 – 2015

Arbeidsmarknaden i 2014

Arbeidsmarkedet Arbeidsmarknaden i 2014 Av Jorunn Furuberg Samandrag Gjennom fleire år har norsk økonomi vore prega av ein høg oljepris og høge oljeinvesteringa…