Arbeidsledighet

Utgave 3 – 2023

Lønner det seg alltid å jobbe for dagpengemottakere?

dagpenger arbeidsledighet avkortning regelverk Arbeidsledighet Lønner det seg alltid å jobbe for dagpengemottakere? Av Espen Steinung Dahl og Johannes Sørbø Sam…

Utgave 3 – 2023

Strengere sanksjoner for dagpengemottakere har ikke ført til at færre blir sanksjonert

dagpenger sanksjoner arbeidsledighet regelverksendringer Arbeidsledighet Strengere sanksjoner for dagpengemottakere har ikke ført til at færre blir sanksjonert …

Utgave 1 – 2023

To av tre langtidspermitterte under pandemien tilbake i jobb

permitterte tilbakekalt arbeidsledighet koronapandemi Arbeidsledighet To av tre langtidspermitterte under pandemien tilbake i jobb Av Kristine von Simson og Joh…

Utgave 2 – 2021

Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei?

koronakrisen arbeidsledige pandemi arbeidssøkere Arbeidsledighet Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei? Takk …

Utgave 3 – 2015

Arbeidsledige innvandrere i 2014

Arbeidsledighet Arbeidsledige innvandrere i 2014 Av Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Blant de 88 000 som i gjennomsnitt var registrert som enten h…

Utgave 3 – 2021

Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid

arbeid arbeidsledig arbeidssøker løpebane sekvensanalyse Arbeidsledighet Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa - dei fleste raskt tilbake i arbeid Av Audun Gj…

Utgave 3 – 2021

Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien?

koronapandemien utdanning dagpenger regelverksendringer Arbeidsledighet Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien? Av Mia Wallgren Da…

Utgave 2 – 2020

Forskuddsutbetalinger av dagpenger under koronakrisen – 1 av 3 dagpengesøkere mottok forskudd den første måneden

Arbeidsledighet Forskuddsutbetalinger av dagpenger under koronakrisen - 1 av 3 dagpengesøkere mottok forskudd den første måneden Av Frøydis M. Bakken og Eugenia…

Utgave 1 – 2020

Kan vi google det?

Arbeidsledighet Kan vi google det? Bruk av stordata til prognoser for arbeidsledigheten Av Malin Charlotte Engel Jensen Sammendrag Formålet med denne analysen e…

Utgave 4 – 2019

Arbeidsledige innvandrere – hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå?

Arbeidsledighet Arbeidsledige innvandrere - hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå? Inger Cathrine Kann, Therese Dokken og Jun Yin Takk til Ola Thune fo…

Utgave 2 – 2018

Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake til jobb?

Arbeidsledighet permitterte permitteringsregelverket permitteringsatferd permitteringsperiode Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permittert…

Utgave 1 – 2018

Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige

Arbeidsledighet geografisk mobilitet yrkesmessig mobilitet arbeidsledige dagpenger Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige Inger Cathrine Kann T…

Inger Cathrine Kann