Arbeidsledighet

Utgave 2 – 2021

Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei?

koronakrisen arbeidsledige pandemi arbeidssøkere Arbeidsledighet Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei? Takk …

Utgave 3 – 2015

Arbeidsledige innvandrere i 2014

Arbeidsledighet Arbeidsledige innvandrere i 2014 Av Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Blant de 88 000 som i gjennomsnitt var registrert som enten h…

Utgave 3 – 2021

Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid

arbeid arbeidsledig arbeidssøker løpebane sekvensanalyse Arbeidsledighet Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa - dei fleste raskt tilbake i arbeid Av Audun Gj…

Utgave 3 – 2021

Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien?

koronapandemien utdanning dagpenger regelverksendringer Arbeidsledighet Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien? Av Mia Wallgren Da…

Utgave 4 – 2019

Arbeidsledige innvandrere – hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå?

Arbeidsledighet Arbeidsledige innvandrere - hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå? Inger Cathrine Kann, Therese Dokken og Jun Yin Takk til Ola Thune fo…

Utgave 2 – 2018

Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake til jobb?

Arbeidsledighet permitterte permitteringsregelverket permitteringsatferd permitteringsperiode Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permittert…

Utgave 1 – 2018

Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige

Arbeidsledighet geografisk mobilitet yrkesmessig mobilitet arbeidsledige dagpenger Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige Inger Cathrine Kann T…

Inger Cathrine Kann

Utgave 3 – 2017

Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige

Arbeidsledighet Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige Leonid Andreev og Line Schou Sammendrag Mobilitet ved ledighet skal sikre at arbeidsledige rask…

Utgave 2 – 2017

Hvem går ut dagpengeperioden?

Arbeidsledighet Hvem går ut dagpengeperioden? Jorunn Furuberg og Åshild Male Kalstø Sammendrag Blant helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som avsluttet en arb…

Utgave 1 – 2017

Endringer i arbeidsledigheten over tid

Arbeidsledighet Endringer i arbeidsledigheten over tid Eugenia Vidal-Gil Sammendrag Både konjunkturene, strukturelle endringer i økonomien og demografiske endri…

Utgave 1 – 2017

Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte?

Arbeidsledighet Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte? Therese Dokken, Inger Cathrine Kann og Johannes Sørbø Sammendrag I denn…

Utgave 3 – 2016

Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?

Arbeidsledighet Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp? Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Den norske økonomien er i…