Arbeidsledighet

Utgave 2 – 2021

Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei?

koronakrisen arbeidsledige pandemi arbeidssøkere Arbeidsledighet Kven vart arbeidslause i den første bølga av koronakrisa og korleis har det gått med dei? Takk …

Utgave 3 – 2015

Arbeidsledige innvandrere i 2014

Arbeidsledighet Arbeidsledige innvandrere i 2014 Av Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Blant de 88 000 som i gjennomsnitt var registrert som enten h…

Utgave 3 – 2021

Unge som søker arbeidsrettet bistand fra NAV – hvor går veien videre?

arbeid arbeidsledig nedsatt arbeidsevne unge arbeidssøker arbeidsmarkedstiltak løpebane sekvensanalyse Arbeidsledighet Unge som søker arbeidsrettet bistand fra …

Utgave 3 – 2021

Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa – dei fleste raskt tilbake i arbeid

arbeid arbeidsledig arbeidssøker løpebane sekvensanalyse Arbeidsledighet Arbeidslaus i fyrste del av koronakrisa - dei fleste raskt tilbake i arbeid Av Audun Gj…

Utgave 3 – 2021

Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien?

koronapandemien utdanning dagpenger regelverksendringer Arbeidsledighet Hvem tok utdanning i kombinasjon med dagpenger under koronapandemien? Av Mia Wallgren Da…

Utgave 4 – 2019

Arbeidsledige innvandrere – hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå?

Arbeidsledighet Arbeidsledige innvandrere - hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå? Inger Cathrine Kann, Therese Dokken og Jun Yin Takk til Ola Thune fo…

Utgave 2 – 2018

Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake til jobb?

Arbeidsledighet permitterte permitteringsregelverket permitteringsatferd permitteringsperiode Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permittert…

Utgave 1 – 2018

Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige

Arbeidsledighet geografisk mobilitet yrkesmessig mobilitet arbeidsledige dagpenger Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige Inger Cathrine Kann T…

Inger Cathrine Kann

Utgave 3 – 2017

Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige

Arbeidsledighet Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige Leonid Andreev og Line Schou Sammendrag Mobilitet ved ledighet skal sikre at arbeidsledige rask…

Utgave 2 – 2017

Hvem går ut dagpengeperioden?

Arbeidsledighet Hvem går ut dagpengeperioden? Jorunn Furuberg og Åshild Male Kalstø Sammendrag Blant helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som avsluttet en arb…

Utgave 1 – 2017

Endringer i arbeidsledigheten over tid

Arbeidsledighet Endringer i arbeidsledigheten over tid Eugenia Vidal-Gil Sammendrag Både konjunkturene, strukturelle endringer i økonomien og demografiske endri…

Utgave 1 – 2017

Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte?

Arbeidsledighet Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte? Therese Dokken, Inger Cathrine Kann og Johannes Sørbø Sammendrag I denn…