Arbeidsledighet

Utgave 3 – 2017

Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige

Arbeidsledighet Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige Leonid Andreev og Line Schou Sammendrag Mobilitet ved ledighet skal sikre at arbeidsledige rask…

Utgave 2 – 2017

Hvem går ut dagpengeperioden?

Arbeidsledighet Hvem går ut dagpengeperioden? Jorunn Furuberg og Åshild Male Kalstø Sammendrag Blant helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som avsluttet en arb…

Utgave 1 – 2017

Endringer i arbeidsledigheten over tid

Arbeidsledighet Endringer i arbeidsledigheten over tid Eugenia Vidal-Gil Sammendrag Både konjunkturene, strukturelle endringer i økonomien og demografiske endri…

Utgave 1 – 2017

Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte?

Arbeidsledighet Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte? Therese Dokken, Inger Cathrine Kann og Johannes Sørbø Sammendrag I denn…

Utgave 3 – 2016

Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?

Arbeidsledighet Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp? Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Den norske økonomien er i…

Utgave 2 – 2016

Arbeidssøkere i Stavangerregionen

Arbeidsledighet Arbeidssøkere i Stavangerregionen Kari-Mette Ørbog Takk til Ola Thune for tilrettelegging av data og til Jorunn Furuberg for god hjelp med datab…

Utgave 2 – 2016

Hvor lenge er folk arbeidsledige?

Arbeidsledighet Hvor lenge er folk arbeidsledige? Leonid Andreev Sammendrag Sammen med ledighetsrate, er arbeidssøkervarighet en viktig indikator for tilstanden…

Utgave 1 – 2016

Varslede nedbemanninger – hvem ender hos NAV?

Arbeidsledighet Varslede nedbemanninger - hvem ender hos NAV? Lars Sutterud Takk til Ulf Andersen for idé og takk til Åshild Male Kalstø for kommentarer og inns…

Utgave 1 – 2016

Arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren

Arbeidsledighet Arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren Jorunn Furuberg og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Den norske økonomien er inne i en ol…

Utgave 1 – 2016

Håndheving av aktivitetskrav gir færre ledige i Hedmark

Arbeidsledighet Håndheving av aktivitetskrav gir færre ledige i Hedmark Sigrid Lande, Jun Yin og Johannes Sørbø Sammendrag I november 2014 innførte NAV Hedmark …