Arbeidsmarkedet

Utgave 3 – 2020

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedsprognose Nedstengingen Korona Koronakrisen Covid-19 Pandemi Arbeidsledighet Ledighet BNP Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbei…

Utgave 2 – 2020

Den store nedstengingen. Arbeidsmarkedet gjennom koronakrisen og scenarier for utviklingen fremover

Arbeidsmarkedet scenarier koronakrisen Den store nedstengingen. Arbeidsmarkedet gjennom koronakrisen og scenarier for utviklingen fremover Arbeidsmarkedet gjenn…

Utgave 1 – 2020

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er s…

Utgave 4 – 2019

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er sk…

Utgave 2 – 2019

NAVs bedriftsundersøkelse 2019

Arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse 2019 Økt etterspørsel etter arbeidskraft Takk til analyse- og statistikk-kontaktene ved alle NAVs fylkeskontor for bid…

Åshild Male Kalstø

Utgave 1 – 2019

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er s…

Utgave 2 – 2018

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er s…

Utgave 1 – 2018

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet arbeidsmarked arbeidsmarkedsprognose prognose konjunktur Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegr…

Utgave 3 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første halvår i år. Aktiviteten i fa…

Utgave 2 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er s…

Utgave 1 – 2017

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er s…

Utgave 3 – 2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose NAVs arbeidsmarkedsprognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsd…