Arbeidsmarkedet

Utgave 2 – 2015

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet NAVs arbeidsmarkedsprognose Sammendrag Arbeidsmarkedet utviklet seg svakt i årets første kvartal. Veksten i arbeidsstyrken avtok, sysselsettinge…

Utgave 1 – 2015

Arbeidsmarknaden i 2014

Arbeidsmarkedet Av Jorunn Furuberg Samandrag Gjennom fleire år har norsk økonomi vore prega av ein høg oljepris og høge oljeinvesteringar. I fjor flata veksten …