Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne

Utgave 1 – 2021

Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overgang til arbeid og uføretrygd?

arbeidsavklaringspenger arbeid uføretrygd effektstudie Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overg…

Utgave 1 – 2021

Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen?

arbeidsavklaringspenger sykefravær uføretrygd unge Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Midlertidige helserelaterte ytelser til unge - har vi misforst…

Utgave 3 – 2015

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne A’en i arbeidsevnevurderingen - praksis og dilemmaer Av Heidi Nicolaisen Ivar Andreas Åsland Lima takkes for arbe…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger – helt forskjellig fra forløperne?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Arbeidsavklaringspenger - helt forskjellig fra forløperne? Av Inger Cathrine Kann og Per Kristoffersen Vi vil tak…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger: hva har skjedd med de som har passert fire år?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Arbeidsavklaringspenger: hva har skjedd med de som har passert fire år? Av Johannes Sørbø og Helene Ytteborg Samm…

Utgave 3 – 2021

AAP-innstramming: Midlertidig strengere praksis og flere tilbake etter karens

arbeidsavklaringspenger karens regelverksendringer Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne AAP-innstramming: Midlertidig strengere praksis og flere tilba…

Utgave 2 – 2019

Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk Sigrid Lande Sammendrag Fra 1. januar 2018 ble det…

Sigrid Lande

Utgave 2 – 2019

Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk. [Revidert versjon]

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk. [Revidert versjon] Sigrid Lande DETTE ER EN REVID…

Sigrid Lande

Utgave 2 – 2018

Hvem har nedsatt arbeidsevne, men ikke rett til arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Hvem har nedsatt arbeidsevne, men ikke rett til arbeidsavklaringspenger? Av Lars Sutterud og Johannes Sørbø Samme…

Utgave 2 – 2017

Inkludering av unge på AAP – et arbeidsgiverperspektiv

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Inkludering av unge på AAP - et arbeidsgiverperspektiv Flere har bidratt til denne artikkelen og fortjener takk: …

Utgave 2 – 2017

Årsaker til sen oppstart i første tiltak for NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Årsaker til sen oppstart i første tiltak for NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne Sigrid Lande og Christine Selnes…

Utgave 2 – 2017

Effekter av Supported Employment

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Effekter av Supported Employment Artikkelen er basert på rapporten «Supported Employment for arbeidssøkere med bi…