Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne

Utgave 1 – 2021

Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen?

arbeidsavklaringspenger sykefravær uføretrygd unge Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Av Inger Cathrine Kann og Eirik Grønlien Sammendrag Det har væ…

Utgave 1 – 2021

Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overgang til arbeid og uføretrygd?

arbeidsavklaringspenger arbeid uføretrygd effektstudie Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Av Andreas Myhre Takk til Torunn Bragstad, Jorunn Furuberg…

Utgave 2 – 2017

Årsaker til sen oppstart i første tiltak for NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne

Nedsatt arbeidsevne Arbeidsrettet tiltak Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Sigrid Lande og Christine Selnes Sammendrag En kjerneoppgave for NAV er …

Utgave 2 – 2017

Effekter av Supported Employment

Supported Employment Individual Placement Support Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Heid Nøkleby og Thorgeir Hernes Sammendrag Supported Employment…

Utgave 2 – 2017

Inkludering av unge på AAP – et arbeidsgiverperspektiv

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsinkludering Arbeidstrening Ungdom Intervju Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Heidi Nicolaisen Sammendrag Arbeidsinkl…

Utgave 2 – 2016

Arbeidsavklaringspenger – utviklingen i hvem som kommer inn

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen Sammendrag Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som ersta…

Utgave 2 – 2016

Fra arbeidsavklaringspenger til arbeid

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen Sammendrag Arbeidsavklaringspenger erstattet de tidligere ytels…

Utgave 1 – 2016

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen

Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Ivar Andreas Åsland Lima og Heidi Nicolaisen Sammendrag Når en perso…

Utgave 3 – 2015

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Av Heidi Nicolaisen Ivar Andreas Åsland Lima takkes for arbeid med spørreundersøkelsen og for nyttige innspill i …

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger – helt forskjellig fra forløperne?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Av Inger Cathrine Kann og Per Kristoffersen Vi vil takke Ola Thune for tilrettelegging av data, og Jun Yin og And…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger: hva har skjedd med de som har passert fire år?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Av Johannes Sørbø og Helene Ytteborg Sammendrag Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse som man som ho…

Utgave 2 – 2015

Arbeidsevnevurderingen: reell brukermedvirkning?

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsevnevurdering Brukermedvirkning Spørreundersøkelse Intervju Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Av: Heidi Nicolaisen o…