Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne

Utgave 1 – 2023

Innstramminger i regelverk og pandemi - Nye AAP-mottakere fra 2016 til 2022

arbeidsavklaringspenger regelverksendringer Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Innstramminger i regelverk og pandemi - Nye AAP-mottakere fra 2016 ti…

Utgave 1 – 2023

Venteåret- hvordan går det med de som slutter å motta AAP etter å ha nådd 4-årsgrensen?

arbeidsavklaringspenger regelverksendringer karens makstid uavklart Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Venteåret- hvordan går det med de som slutter…

Utgave 1 – 2023

Utvidet rett til dagpenger ga ikke færre med helserelaterte ytelser

arbeidsavklaringspenger arbeidssøkere dagpenger sykepenger medikalisering Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Utvidet rett til dagpenger ga ikke færr…

Utgave 1 – 2023

Burde AAP avkortes mot arbeidsinntekt?

arbeidsavklaringspenger arbeidstilknytning avkortning Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Burde AAP avkortes mot arbeidsinntekt? Av Andreas Myhre og …

Utgave 2 – 2022

Kortere makstid på AAP ga flere i arbeid og raskere uføretrygd

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne arbeidsavklaringspenger makstid avklaring oppfølging Kortere makstid på AAP ga flere i arbeid og raskere uføretry…

Utgave 1 – 2021

Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overgang til arbeid og uføretrygd?

arbeidsavklaringspenger arbeid uføretrygd effektstudie Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overg…

Utgave 1 – 2021

Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen?

arbeidsavklaringspenger sykefravær uføretrygd unge Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Midlertidige helserelaterte ytelser til unge - har vi misforst…

Utgave 3 – 2015

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne A’en i arbeidsevnevurderingen - praksis og dilemmaer Av Heidi Nicolaisen Ivar Andreas Åsland Lima takkes for arbe…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger – helt forskjellig fra forløperne?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Arbeidsavklaringspenger - helt forskjellig fra forløperne? Av Inger Cathrine Kann og Per Kristoffersen Vi vil tak…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger: hva har skjedd med de som har passert fire år?

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Arbeidsavklaringspenger: hva har skjedd med de som har passert fire år? Av Johannes Sørbø og Helene Ytteborg Samm…

Utgave 3 – 2021

AAP-innstramming: Midlertidig strengere praksis og flere tilbake etter karens

arbeidsavklaringspenger karens regelverksendringer Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne AAP-innstramming: Midlertidig strengere praksis og flere tilba…

Utgave 2 – 2020

Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket

Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket Ivar Lima og Eirik Grønlien Sammendra…