Overordnede utviklingstrekk

Utgave 1 – 2021

Ett år med Korona. Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere

korona pandemi arbeidsledig arbeidssøker dagpenger sykefravær arbeidsavklaringspenger uføretrygd alderspensjon sosialhjelp omsorgspenger Overordnede utviklingst…

Utgave 3 – 2015

Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere

Overordnede utviklingstrekk Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere Av Ole Christian Lien Sammendrag Blant annet som følge av høy arbeidsinnvandring, er inn…

Utgave 3 – 2017

Stadig færre på trygd?

Overordnede utviklingstrekk Stadig færre på trygd? Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Over tid er det store endringer i hvilke NAV-ytelser som beny…

Utgave 3 – 2017

Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

Overordnede utviklingstrekk Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute? Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Det er mye o…

Utgave 3 – 2016

Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040

Overordnede utviklingstrekk Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040 Jorunn Furuberg Samandrag Dei siste ti åra har folkemengda i Noreg auka langt sterkare enn…

Utgave 1 – 2016

Lavinntekt i Norge – tilstand og utviklingstrekk

Overordnede utviklingstrekk Lavinntekt i Norge - tilstand og utviklingstrekk Therese Dokken og Stein Langeland Sammendrag Sammenliknet med andre land har Norge …

Utgave 2 – 2015

Helserelaterte ytelser – utviklingen frem til 2014

Overordnede utviklingstrekk Helserelaterte ytelser - utviklingen frem til 2014 Åshild Male Kalstø og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Sykepenger, arbeidsavkla…