Sykefravær

Utgave 2 – 2017

Sykepenger etter fylte 62 år: konsekvenser av pensjonsreformen

Sykepenger Sykepenger Pensjon Senior Sykefravær Jon Petter Nossen Takk til Ole Christian Lien for bistand med datakoblinger og for gode råd underveis Sammendrag…

Utgave 2 – 2017

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser – utvikling siden 2003

Sykefravær Sykemelding Sykepenger Psykiske lidelser Sykefravær Søren Brage og Jon Petter Nossen Sammendrag I denne artikkelen undersøkes utviklingen i sykefravæ…

Utgave 1 – 2017

NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen

Sykepenger Sykemeldte Aktivitetskrav Hedmarksmodellen Sykefravær Ivar Andreas Åsland Lima, Inger Cathrine Kann og Søren Brage Sammendrag Hedmarksmodellen for en…

Utgave 1 – 2017

Forsøk med tidlig dialogmøte 2 i Akershus

Sykefravær Per Kristoffersen, Nina Lysø og Jun Yin Sammendrag NAV Akershus har gjennomført et forsøk ved tre NAV-kontor for å finne ut om det å avholde dialogmø…

Utgave 3 – 2016

Forløpsanalyse av sykefravær: når blir folk friskmeldt?

Sykepenger Sykefravær Friskmelding Forløpsanalyse Sykefravær Jon Petter Nossen og Søren Brage Sammendrag I artikkelen undersøker vi hvordan sannsynligheten for …

Utgave 1 – 2016

Sykefravær blant gravide 2001–2014

Sykefravær Svangerskap Sykefravær Ingunn Helde og Jon Petter Nossen Takk til Ola Thune for tilrettelegging av data Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn …

Utgave 3 – 2015

NAV-legestudien i Bergen: systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet

Sykefravær Av Arnstein Mykletun Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt; professor II, Universitetet i Tromsø og Kompetansesenter for Arbeid og Psykisk …

Utgave 3 – 2015

Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger – hvordan påvirkes sykefraværet?

Sykefravær Av Jon Petter Nossen og Søren Brage Sammendrag Etter åtte ukers sykefravær må de sykmeldte for fortsatt å ha rett til sykepenger enten være i arbeids…

Utgave 2 – 2015

«Friskmelding til arbeidsformidling» – en ordning som bør benyttes oftere?

Sykefravær Av Jon Petter Nossen og Johannes Sørbø Sammendrag «Friskmelding til arbeidsformidling» er en ordning for sykmeldte som av helsemessige årsaker ikke k…