Sykefravær

Utgave 2 – 2023

Sykefravær etter covid-19

sykefravær korona long covid Sykefravær Sykefravær etter covid-19 Sammenheng mellom covid-19 og trøtthet og slapphet Av Lene Lehmann Moberg og Saranda Kabashi S…

Utgave 3 – 2022

Legemeldt sykefravær før og under koronapandemien: Hva driver utviklingen?

covid-19 diagnose pandemi sykefravær varighet Sykefravær Legemeldt sykefravær før og under koronapandemien: Hva driver utviklingen? Av Jon Petter Nossen Takk ti…

Utgave 2 – 2022

Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykmeldte da NAV begynte å spørre om behov

Sykefravær sykefravær dialogmøte 2 møtebehovstjenesten Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykmeldte da NAV begynte å spørre om behov Av Andreas Myhre og …

Utgave 3 – 2015

Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger – hvordan påvirkes sykefraværet?

Sykefravær Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger - hvordan påvirkes sykefraværet? Av Jon Petter Nossen og Søren Brage Sammendrag Etter åtte ukers sy…

Utgave 3 – 2015

NAV-legestudien i Bergen: systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet

Sykefravær NAV-legestudien i Bergen: systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet Av Arnstein Mykletun Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelse…

Utgave 2 – 2020

Sykefraværet i Norge den første tiden etter pandemiutbruddet

Sykefravær Sykefraværet i Norge den første tiden etter pandemiutbruddet Av Jon Petter Nossen og Therese Sundell Takk til Ola Thune for tilrettelegging av datagr…

Utgave 1 – 2020

Holdninger til sykefravær: Hva mener befolkningen?

Sykefravær Holdninger til sykefravær: Hva mener befolkningen? Av Jørgen Daroische Holbæk-HanssenTakk til Ivar Andreas Lima, Jon Petter Nossen, Heidi Nicolaisen,…

Utgave 4 – 2019

Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata?

Sykefravær Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata? Av Jon Petter Nossen Takk til Therese Dokken og Torunn Bragstad fo…

Utgave 2 – 2019

Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?

Sykefravær Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger? Inger Cathrine Kann Forsker, Arbeids og…

Inger Cathrine Kann, Mina Piiksi Dahli, Torleif Ruud

Utgave 1 – 2019

Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding

Sykefravær Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding Av Nina Lysø og Jon Petter Nossen Sammendrag Å redusere frafallet fra arbeidslivet er ett av to nas…

Utgave 2 – 2018

Gradert sykmelding – økt gradering, stabil varighet

Sykefravær gradert sykmelding varighet sykmeldingsgrad Gradert sykmelding - økt gradering, stabil varighet Av Jon Petter Nossen og Nina Lysø Takk til Ola Thune …

Utgave 1 – 2018

Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får barn

Sykefravær kjønnsforskjeller sykefravær familie og barn dobbeltarbeidshypotesen kvinnehelse fødsel sykepenger Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får …

Ivar Andreas Åsland Lima