Sykefravær

Utgave 2 – 2017

Sykepenger etter fylte 62 år: konsekvenser av pensjonsreformen

Sykepenger Sykepenger Pensjon Senior Jon Petter Nossen Takk til Ole Christian Lien for bistand med datakoblinger og for gode råd underveis Sammendrag Pensjonsre…

Utgave 2 – 2017

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser – utvikling siden 2003

Sykefravær Sykemelding Sykepenger Psykiske lidelser Søren Brage og Jon Petter Nossen Sammendrag I denne artikkelen undersøkes utviklingen i sykefravær grunnet p…

Utgave 1 – 2017

NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen

Sykepenger Sykemeldte Aktivitetskrav Hedmarksmodellen Ivar Andreas Åsland Lima, Inger Cathrine Kann og Søren Brage Sammendrag Hedmarksmodellen for en mer konsek…

Utgave 1 – 2017

Forsøk med tidlig dialogmøte 2 i Akershus

Per Kristoffersen, Nina Lysø og Jun Yin Sammendrag NAV Akershus har gjennomført et forsøk ved tre NAV-kontor for å finne ut om det å avholde dialogmøte 2 på et …

Utgave 3 – 2016

Forløpsanalyse av sykefravær: når blir folk friskmeldt?

Sykepenger Sykefravær Friskmelding Forløpsanalyse Jon Petter Nossen og Søren Brage Sammendrag I artikkelen undersøker vi hvordan sannsynligheten for friskmeldin…

Utgave 1 – 2016

Sykefravær blant gravide 2001–2014

Sykefravær Svangerskap Ingunn Helde og Jon Petter Nossen Takk til Ola Thune for tilrettelegging av data Sammendrag Kvinner har høyere sykefravær enn menn i alle…

Utgave 3 – 2015

NAV-legestudien i Bergen: systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet

Av Arnstein Mykletun Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt; professor II, Universitetet i Tromsø og Kompetansesenter for Arbeid og Psykisk Helse, Hels…

Utgave 3 – 2015

Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger – hvordan påvirkes sykefraværet?

Av Jon Petter Nossen og Søren Brage Sammendrag Etter åtte ukers sykefravær må de sykmeldte for fortsatt å ha rett til sykepenger enten være i arbeidsrettet akti…

Utgave 2 – 2015

«Friskmelding til arbeidsformidling» – en ordning som bør benyttes oftere?

Av Jon Petter Nossen og Johannes Sørbø Sammendrag «Friskmelding til arbeidsformidling» er en ordning for sykmeldte som av helsemessige årsaker ikke kan gå tilba…