Sykefravær

Utgave 3 – 2022

Legemeldt sykefravær før og under koronapandemien: Hva driver utviklingen?

covid-19 diagnose pandemi sykefravær varighet Sykefravær Legemeldt sykefravær før og under koronapandemien: Hva driver utviklingen? Av Jon Petter Nossen Takk ti…

Utgave 2 – 2022

Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykmeldte da NAV begynte å spørre om behov

Sykefravær sykefravær dialogmøte 2 møtebehovstjenesten Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykmeldte da NAV begynte å spørre om behov Av Andreas Myhre og …

Utgave 3 – 2015

Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger – hvordan påvirkes sykefraværet?

Sykefravær Aktivitetskrav og midlertidig stans av sykepenger - hvordan påvirkes sykefraværet? Av Jon Petter Nossen og Søren Brage Sammendrag Etter åtte ukers sy…

Utgave 3 – 2015

NAV-legestudien i Bergen: systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet

Sykefravær NAV-legestudien i Bergen: systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet Av Arnstein Mykletun Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelse…

Utgave 4 – 2019

Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata?

Sykefravær Kjønnsforskjellen i sykefravær: Hvor mye er det mulig å forklare med registerdata? Av Jon Petter Nossen Takk til Therese Dokken og Torunn Bragstad fo…

Utgave 2 – 2019

Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?

Sykefravær Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger? Inger Cathrine Kann Forsker, Arbeids og…

Inger Cathrine Kann, Mina Piiksi Dahli, Torleif Ruud

Utgave 1 – 2019

Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding

Sykefravær Frafall fra arbeidslivet etter langtidssykmelding Av Nina Lysø og Jon Petter Nossen Sammendrag Å redusere frafallet fra arbeidslivet er ett av to nas…

Utgave 2 – 2018

Gradert sykmelding – økt gradering, stabil varighet

Sykefravær gradert sykmelding varighet sykmeldingsgrad Gradert sykmelding - økt gradering, stabil varighet Av Jon Petter Nossen og Nina Lysø Takk til Ola Thune …

Utgave 1 – 2018

Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får barn

Sykefravær kjønnsforskjeller sykefravær familie og barn dobbeltarbeidshypotesen kvinnehelse fødsel sykepenger Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får …

Ivar Andreas Åsland Lima

Utgave 2 – 2017

Sykefravær på grunn av psykiske lidelser – utvikling siden 2003

Sykefravær Sykefravær på grunn av psykiske lidelser - utvikling siden 2003 Søren Brage og Jon Petter Nossen Sammendrag I denne artikkelen undersøkes utviklingen…

Utgave 2 – 2017

Sykepenger etter fylte 62 år: konsekvenser av pensjonsreformen

Sykefravær Sykepenger etter fylte 62 år: konsekvenser av pensjonsreformen Jon Petter Nossen Takk til Ole Christian Lien for bistand med datakoblinger og for god…

Utgave 1 – 2017

NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen

Sykefravær NAVs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen Ivar Andreas Åsland Lima, Inger Cathrine Kann og Søren Brage Sammendra…