Uføretrygd

Utgave 3 – 2016

Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015?

Uføretrygd Uførereform Uføretrygd Ragnar Hjellset Alne Sammendrag 1. januar 2015 ble det innført et nytt regelverk for uføretrygd. Reformen skulle tilpasse ufør…

Utgave 1 – 2015

Ung uførhet og psykisk sykdom

Uføretrygd Unge Psykisk sykdom Uføretrygd Søren Brage og Ola Thune Sammendrag I 2013 hadde 11 000 personer mellom 18 og 29 år varig uføretrygd. Hvert år tilkomm…