Uføretrygd

Utgave 3 – 2022

Betydelig reduksjon i barnetillegget for uføre etter innføring av maksgrense

uføretrygd barnetillegg arbeid Uføretrygd Betydelig reduksjon i barnetillegget for uføre etter innføring av maksgrense Av Eirik Lamøy Stor takk til Ole Christia…

Utgave 3 – 2018

Uføretrygd og arbeid: Jobber de uføre mer etter reformen i 2015?

Uføretrygd Uføretrygd og arbeid: Jobber de uføre mer etter reformen i 2015? Av Ragnar Alne, Universitetet i Bergen Artikkelen er en populærvitenskapelig kortver…

Utgave 2 – 2018

Vekst i uføretrygding blant unge

Uføretrygd unge uføretrygd Vekst i uføretrygding blant unge Av Torunn Bragstad Stor takk til Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl for inspirasjon og nyttige…

Utgave 3 – 2016

Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015?

Uføretrygd Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015? Ragnar Hjellset Alne Sammendrag 1. januar 2015 ble det innført et nytt regelverk for uføretry…

Utgave 1 – 2015

Ung uførhet og psykisk sykdom

Uføretrygd Ung uførhet og psykisk sykdom Søren Brage og Ola Thune Sammendrag I 2013 hadde 11 000 personer mellom 18 og 29 år varig uføretrygd. Hvert år tilkomme…