Uføretrygd

Utgave 3 – 2023

Ut av uføret

uføretrygd unge uføre arbeidsrettet oppfølging Uføretrygd Ut av uføret Oppfølging av unge uføre som ønsker å jobbe Av Ragnhild Ekelund Sammendrag Uføretrygdede …

Utgave 2 – 2023

Unge i NAV: Fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd

unge AAP uføretrygd arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Unge i NAV: Fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd Av Torunn Bragstad Sammendrag Et økende antall ung…

Utgave 1 – 2023

Hvorfor så sterk uførevekst blant unge i årene 2014 – 2019?

arbeidsavklaringspenger uføretrygd unge Uføretrygd Hvorfor så sterk uførevekst blant unge i årene 2014 - 2019? Av Sigrid LandeTakk til Eirik Grønlien for hjelp …

Utgave 3 – 2022

Betydelig reduksjon i barnetillegget for uføre etter innføring av maksgrense

uføretrygd barnetillegg arbeid Uføretrygd Betydelig reduksjon i barnetillegget for uføre etter innføring av maksgrense Av Eirik Lamøy Stor takk til Ole Christia…

Utgave 3 – 2022

Kan «raskere avklaringer» bli for raske?

arbeidsavklaringspenger førstelinje uføretrygd unge Uføretrygd Kan «raskere avklaringer» bli for raske? Veilederes dilemmaer når unge står på terskelen til ufør…

Utgave 3 – 2022

Store fylkesforskjeller i unge uføre

uføretrygd helserelaterte ytelser unge geografiske forskjeller Uføretrygd Store fylkesforskjeller i unge uføre Av Åshild Male Kalstø og Mia Danielsen Takk til M…

Utgave 2 – 2021

Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd

arbeidsavklaringspenger tiltak arbeid uføretrygd Uføretrygd Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd Av Eirik Lamøy og Andreas Myhre Takk til Ingebjør…

Utgave 3 – 2018

Uføretrygd og arbeid: Jobber de uføre mer etter reformen i 2015?

Uføretrygd Uføretrygd og arbeid: Jobber de uføre mer etter reformen i 2015? Av Ragnar Alne, Universitetet i Bergen Artikkelen er en populærvitenskapelig kortver…

Utgave 2 – 2018

Vekst i uføretrygding blant unge

Uføretrygd unge uføretrygd Vekst i uføretrygding blant unge Av Torunn Bragstad Stor takk til Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl for inspirasjon og nyttige…

Utgave 3 – 2016

Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015?

Uføretrygd Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen i 2015? Ragnar Hjellset Alne Sammendrag 1. januar 2015 ble det innført et nytt regelverk for uføretry…

Utgave 1 – 2015

Ung uførhet og psykisk sykdom

Uføretrygd Ung uførhet og psykisk sykdom Søren Brage og Ola Thune Sammendrag I 2013 hadde 11 000 personer mellom 18 og 29 år varig uføretrygd. Hvert år tilkomme…