Familie og barn

Utgave 3 – 2015

Engangsstønad ved fødsel

Familie og barn Engangsstønad ved fødsel Av Anne-Cathrine Grambo og Heidi Nicolaisen Sammendrag Engangsstønad ved fødsel gis til de som ikke har rett til foreld…

Utgave 3 – 2020

Færre i jobb med økt engangsstønad?

Engangsstønad Effekt Sysselsetting Økt sats Satsøkning Fødsel Mødre Småbarnsmødre Foreldrepenger Familie og barn Færre i jobb med økt engangsstønad? Av Sana Has…

Utgave 3 – 2020

Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn

Pleiepenger Syke barn Omsorg Regelverksendringer Sykdom Diagnoser Familie og barn Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn Av Ingunn Held…

Utgave 4 – 2019

Når flere skal bo hjemme lengre: Flere mottar pleiepenger for å pleie nærstående i livets sluttfase

Familie og barn Når flere skal bo hjemme lengre: Flere mottar pleiepenger for å pleie nærstående i livets sluttfase Av Ingunn Helde Takk til Ola Thune for tilre…

Utgave 4 – 2019

Har innføringen av botidskrav for kontant­støtte medført økt syssel­setting?

Familie og barn Har innføringen av botidskrav for kontant-støtte medført økt syssel-setting? Ivar Lima, Lone Arntsen og Loyd Rudlende Sammendrag Vi evaluerer in…

Utgave 1 – 2019

Hva påvirker folks holdninger til kontantstøtten?

Familie og barn Hva påvirker folks holdninger til kontantstøtten? Av Line Schou Takk til Jørgen Holbæk-Hanssen for hjelp med Norsk Monitors verdikart og Loyd Ru…

Utgave 3 – 2018

Medmødre tilpasser seg også fedrekvoten

Familie og barn Medmødre tilpasser seg også fedrekvoten Loyd Rudlende og Ivar Lima Sammendrag En rekke studier av foreldres fordeling av foreldrepengeperioden v…

Utgave 3 – 2018

Småbarnsmødre over på andre trygdeytelser etter innstramminger i overgangsstønaden

Familie og barn Småbarnsmødre over på andre trygdeytelser etter innstramminger i overgangsstønaden Therese Dokken Sammendrag I 2012 ble aktivitetskravet for mot…

Utgave 2 – 2018

NAVs støtteordninger for syke barn – hva vet vi om barna og deres foreldre?

Familie og barn pleiepenger hjelpestønad pleiepengereform syke barn NAVs støtteordninger for syke barn - hva vet vi om barna og deres foreldre? Av Ingunn Helde …

Utgave 1 – 2018

Regler, fornuft og følelser – hva påvirker foreldres deling av permisjonstiden?

Familie og barn foreldrepenger foreldrepermisjon fedrekvote Regler, fornuft og følelser - hva påvirker foreldres deling av permisjonstiden? Takk til Loyd Rudlen…

Line Schou

Utgave 3 – 2017

Fedrekvoten – uttak og holdninger

Familie og barn Fedrekvoten - uttak og holdninger Line Schou Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi fedres uttak av fedrekvote og hvilke fedre som tar ut m…

Utgave 3 – 2016

Lavere sysselsetting blant mødre etter økt kontantstøttesats

Familie og barn Lavere sysselsetting blant mødre etter økt kontantstøttesats Betzy Hedding Sammendrag I 2014 økte satsen for kontantstøtte for ettåringer. I den…