Familie og barn

Utgave 3 – 2020

Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn

Pleiepenger Syke barn Omsorg Regelverksendringer Sykdom Diagnoser Familie og barn Av Ingunn Helde Takk til Ola Thune i Statistikkseksjonen for statistikkbistand…

Utgave 3 – 2020

Færre i jobb med økt engangsstønad?

Engangsstønad Effekt Sysselsetting Økt sats Satsøkning Fødsel Mødre Småbarnsmødre Foreldrepenger Familie og barn Av Sana Hasane Sammendrag Alle som er bosatt i …

Utgave 3 – 2017

Fedrekvoten – uttak og holdninger

Fedrekvote Spørreundersøkelse Holdninger Familie og barn Line Schou Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi fedres uttak av fedrekvote og hvilke fedre som t…

Utgave 3 – 2016

Lavere sysselsetting blant mødre etter økt kontantstøttesats

Sysselsetting Kontantstøtte Satsendring Familie og barn Betzy Hedding Sammendrag I 2014 økte satsen for kontantstøtte for ettåringer. I denne artikkelen ser vi …

Utgave 3 – 2015

Engangsstønad ved fødsel

Familie og barn Av Anne-Cathrine Grambo og Heidi Nicolaisen Sammendrag Engangsstønad ved fødsel gis til de som ikke har rett til foreldrepenger, og er hovedsake…

Utgave 2 – 2015

Økt sysselsetting blant mottakere av overgangsstønad

Enslig forsørger Overgangsstønad Aktivitetskrav Familie og barn Av Atle Fremming Bjørnstad Sammendrag Fra 1. januar 2012 ble aktivitetskravet for mottakere av o…

Utgave 1 – 2015

Økt eksport av kontantstøtte

Kontantstøtte EØS Familie og barn Av Espen Steinung Dahl og Jostein Ellingsen Sammendrag Eksport av kontantstøtte har økt i takt med arbeidsinnvandringen de sis…