Familie og barn

Utgave 3 – 2023

NAV fastsetter barnebidraget for en stadig mindre, men sårbar gruppe

barnebidrag samlivsbrudd enslig forsørger Familie og barn NAV fastsetter barnebidraget for en stadig mindre, men sårbar gruppe Analysen er en bestilling fra Bar…

Utgave 2 – 2023

Pleiepengeordningen ble utvidet: antall brukere mer enn doblet

pleiepenger syke barn regelverksendringer Familie og barn Pleiepengeordningen ble utvidet: antall brukere mer enn doblet Av Ingunn Helde Takk til Ola Thune i St…

Utgave 1 – 2023

Tatt av kvinnen - eller hvem bestemmer egentlig mest i fordelingen av foreldrepengeperioden?

foreldrepenger foreldrepermisjon mødrekvote fedrekvote Familie og barn Tatt av kvinnen - eller hvem bestemmer egentlig mest i fordelingen av foreldrepengeperiod…

Utgave 2 – 2022

Fedre mer fornøyd enn mødre – syn på og bruk av foreldrepengeordningen

Familie og barn foreldrepenger fedrekvoten holdninger Fedre mer fornøyd enn mødre - syn på og bruk av foreldrepengeordningen Av Lone Dahlin Arntsen Denne artikk…

Utgave 1 – 2022

Ulønnet og lønnet foreldrepermisjon – mødre og fedres bruk og vurderinger

Familie og barn foreldrepenger foreldrepermisjon mødrekvote fedrekvote ulønnet permsjon Ulønnet og lønnet foreldrepermisjon - mødre og fedres bruk og vurderinge…

Utgave 3 – 2015

Engangsstønad ved fødsel

Familie og barn Engangsstønad ved fødsel Av Anne-Cathrine Grambo og Heidi Nicolaisen Sammendrag Engangsstønad ved fødsel gis til de som ikke har rett til foreld…

Utgave 3 – 2020

Færre i jobb med økt engangsstønad?

Engangsstønad Effekt Sysselsetting Økt sats Satsøkning Fødsel Mødre Småbarnsmødre Foreldrepenger Familie og barn Færre i jobb med økt engangsstønad? Av Sana Has…

Utgave 3 – 2020

Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn

Pleiepenger Syke barn Omsorg Regelverksendringer Sykdom Diagnoser Familie og barn Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn Av Ingunn Held…

Utgave 1 – 2020

Har innføringen av botidskrav for kontantstøtte medført økt sysselsetting?

Familie og barn Har innføringen av botidskrav for kontantstøtte medført økt sysselsetting? Ivar Lima, Lone Arntsen og Loyd Rudlende Sammendrag Vi evaluerer innf…

Utgave 4 – 2019

Når flere skal bo hjemme lengre: Flere mottar pleiepenger for å pleie nærstående i livets sluttfase

Familie og barn Når flere skal bo hjemme lengre: Flere mottar pleiepenger for å pleie nærstående i livets sluttfase Av Ingunn Helde Takk til Ola Thune for tilre…

Utgave 3 – 2019

Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den?

Familie og barn Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den? Lone Arntsen, Ivar Lima og Loyd Rudlende Sammendrag Fra kontantstøtten ble innført i 1998 og…

Utgave 1 – 2019

Hva påvirker folks holdninger til kontantstøtten?

Familie og barn Hva påvirker folks holdninger til kontantstøtten? Av Line Schou Takk til Jørgen Holbæk-Hanssen for hjelp med Norsk Monitors verdikart og Loyd Ru…