Familie og barn

Utgave 3 – 2020

Nytt regelverk ga økt bruk av pleiepengeordningen for syke barn

Pleiepenger Syke barn Omsorg Regelverksendringer Sykdom Diagnoser Av Ingunn Helde Takk til Ola Thune i Statistikkseksjonen for statistikkbistand. Sammendrag Fra…

Utgave 3 – 2020

Færre i jobb med økt engangsstønad?

Engangsstønad Effekt Sysselsetting Økt sats Satsøkning Fødsel Mødre Småbarnsmødre Foreldrepenger Av Sana Hasane Sammendrag Alle som er bosatt i Norge og får bar…

Utgave 3 – 2017

Fedrekvoten – uttak og holdninger

Fedrekvote Spørreundersøkelse Holdninger Line Schou Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi fedres uttak av fedrekvote og hvilke fedre som tar ut mer eller …

Utgave 3 – 2016

Lavere sysselsetting blant mødre etter økt kontantstøttesats

Sysselsetting Kontantstøtte Satsendring Betzy Hedding Sammendrag I 2014 økte satsen for kontantstøtte for ettåringer. I denne artikkelen ser vi på hvordan disse…

Utgave 3 – 2015

Engangsstønad ved fødsel

Av Anne-Cathrine Grambo og Heidi Nicolaisen Sammendrag Engangsstønad ved fødsel gis til de som ikke har rett til foreldrepenger, og er hovedsakelig ment å dekke…

Utgave 2 – 2015

Økt sysselsetting blant mottakere av overgangsstønad

Enslig forsørger Overgangsstønad Aktivitetskrav Av Atle Fremming Bjørnstad Sammendrag Fra 1. januar 2012 ble aktivitetskravet for mottakere av overgangsstønad s…

Utgave 1 – 2015

Økt eksport av kontantstøtte

Kontantstøtte EØS Av Espen Steinung Dahl og Jostein Ellingsen Sammendrag Eksport av kontantstøtte har økt i takt med arbeidsinnvandringen de siste ti årene. Eks…